HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd van der Zwan zal dinsdagmorgen 26 april 2022 tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan twee personen in de gemeente Heerenveen. Burgemeester zal de heren Bouma en Luik op hun thuisadres verrassen met een bezoekje. Omdat mevrouw Van Veen 26 april niet in Nederland verblijft zal burgemeester Van der Zwan haar dinsdagmorgen telefonisch informeren

De heer Hessel Bouma uit Hoornsterzwaag
De heer Bouma (81 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

·Was voorzitter van de kerkenraad Jubbega-Schurega

·Was voorzitter van de grondcommissie landinrichtingscommissie "Swette – de Burd"

·Is voorzitter van de stichting wapendropping wandel-beleeftocht

·Schrijver van diverse boeken over de lokale geschiedenis


De heer Harm Luik uit Heerenveen
De heer Luik (70 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

·Was voorzitter/bestuurslid van de christelijke brassband ADVENDO

·Was ouderling/diaken bij de PKN Trinitas

·Was bestuurslid van de huurderscommissie aanleunwoningen Marijke Hiem

·Is mantelzorger


Mevrouw Albertje (Bep) van Veen-Adema uit Heerenveen
Mevrouw Van Veen (86 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

·Was diaken van de hervormde gemeente Heerenveen-Zuid

·Was secretaris van de werkgroep NBG Eastermar en bestuurslid van de werkgroep NBG Heerenveen (Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

·Is vrijwilligster bij de hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas

·Is vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Heerenveen

·Is coördinator van de breiclub van de Leprastichting


De heer Roelf van der Woude uit Heerenveen

De heer Van der Woude (70 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

·16 jaar raadslid gemeente Boarnsterhim/gemeente Heerenveen