HEERENVEEN - In de tentoonstelling ‘Aarde en Wereld’ staat de verhouding tussen mens, wereld, natuur en aarde centraal. In uiteenlopende schilderijenreeksen verbeeldt Olphaert den Otter (1955) de gevolgen van menselijk handelen op zijn leefomgeving. De monografische tentoonstelling omvat ongeveer tweehonderd werken.


Gedurende zijn schildersloopbaan heeft Olphaert den Otter (1955) zijn visie op mens, wereld en natuur in verschillende schilderijenreeksen vastgelegd. De tentoonstelling ‘Aarde en Wereld’ brengt deze samen in een krachtig overzicht dat vooral inspeelt op de desastreuze gevolgen van menselijk handelen op zijn leefomgeving. Zonder dat de mens in zijn schilderijen figureert, speelt hij – als dader en/of slachtoffer – de hoofdrol in landschappen waar rampen plaatsvinden of hebben plaats gevonden.

In een decennium waarin de discussies omtrent klimaat – in het bijzonder de menselijke invloed op klimaatveranderingen – op het scherpst van de snede worden gevoerd, lijkt de urgentie van Den Otters werk alleen maar toegenomen. Zonder harde commentaren laat de kunstenaar zien, maakt hij voelbaar, put hij uit de rijke tradities van schilderkunst, filosofie en literatuur en legt hij verbindingen tussen vroeger, nu en later. En met zijn beheersing van schildertechnieken, zijn gevoel voor compositie, kleur en enscenering, weet hij het kijken spannend te houden.

Olphaert den Otter behoort tot de belangrijkste beeldend kunstenaars van ons land. Museum Belvédère beschouwt het dan ook als een voorrecht dat het de eerste grote overzichtsexpositie van zijn werk mag organiseren.

Bij de tentoonstelling ‘Olphaert den Otter – Aarde en Wereld’ verscheen een gelijknamig boek met alle geëxposeerde werken en een hoofdtekst van Sandra Smets. Het boek en de tentoonstelling werden mogelijk gemaakt door de Agnes van den Brandeler Stichting.


Agnes van den Brandeler Prijs
In 2018 werd Museum Belvédère de eerste Agnes van den Brandeler Prijs toegekend voor het projectvoorstel ‘Olphaert den Otter – Aarde en Wereld’. De prijs werd uitgeschreven door de Agnes van den Brandeler Stichting ter ondersteuning van middelgrote musea en projecten waarin een bijzonder kunstenaarschap breed voor het voetlicht wordt gebracht. De toekenning stelde het museum in staat een lang gekoesterde wens, een grote tentoonstelling te wijden aan het werk van Den Otter, in te lossen én bood de kunstenaar de mogelijkheid zijn ambitieus thematisch projectplan in samenwerking met het museum ten uitvoer te brengen.


Over de kunstenaar
Olphaert den Otter volgde een opleiding aan de Willem de Kooning Academie (1976-1981) in Rotterdam. Hij werkt vaak seriematig en met ei-tempera. Naast kunstenaar is Den Otter docent schilderen bij verschillende kunstacademies. Ook geeft hij regelmatig lezingen over culturele en filosofische thema’s.

www.olphaertdenotter.com