44 kunstenaars uit ‘de vier Frieslanden’ in Noord-Europa exposeren in zeven aardappelschuren langs de Oudebildtdijk. De kunstenaars hebben zich laten inspireren door de landelijke omgeving. Anita van Os, eigenaar van Galerie de Roos van Tudor in Leeuwarden en conservator van de Kunstmaand Ameland in 2013 t/m 2016, heeft de tentoonstelling samengesteld. De exposities en sculpturen zijn gratis te bezoeken.

De taal van de kunst heeft de potentie om mensen elkaar en hun dagelijkse leven te laten (her)ontdekken. Kunst versterkt cultureel begrip en groei: behalve via de gesproken taal is de communicatie via beelden altijd belangrijk geweest. Kunst in relatie tot landbouw kan tastbare antwoorden aan Europeanen geven die zichzelf vandaag de dag steeds vaker de vraag stellen waar hun voedsel eigenlijk vandaan komt. Als akkerbouwbedrijven letterlijk hun schuurdeuren openen voor het publiek leidt dat zonder twijfel tot een beter begrip tussen consument en producent, tussen de stedeling en de plattelander, onderwerpen aansnijdend over milieu en natuur, watermanagement, innovatie en duurzaamheid.

Verschillende disciplines van de beeldende kunst uit West Friesland, Fryslân, Ost Friesland en Nord Friesland zijn te zien in 7 aardappelschuren langs de Oudebildtdijk. Daarnaast presenteert het moderne akkerbouwbedrijf zichzelf en is er ruimte voor een sponsor of kennisinstituut.

Sculpturen
Verspreid langs de Oudebildtdijk staan ongeveer 30 grote sculpturen, voornamelijk in de voortuinen van de monumentale boerderijen. De deelnemende kunstenaars komen ook uit de 4 Frieslanden. Eén schuur is ingericht als “Binnen Beeldentuin”. Hier is het kleinere werk te zien van de beeldhouwers die buiten in de Beeldententoonstelling exposeren. Er is samenwerking gezocht met musea in de deelnemende regio’s; met Schloss Evenburg in Leer is de afspraak gemaakt dat een compilatie van de tentoonstelling daar van 3 augustus t/m 28 oktober 2018 getoond wordt.

Diverse kunstenaars komen op locatie werken. In de schuren zijn demonstraties van verschillende kunstvormen, dichters en performers treden op en er worden lezingen gehouden bij de tentoonstellingen.