HEERENVEEN – Vorige week werd de noodklok geluid door de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen: er zou een einde komen aan het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau. De Stichting kreeg de begroting niet rond en trok de conclusie dat het op deze manier niet langer kon. Dat zou betekenen dat de ploeg zich moet terugtrekken uit de eredivisie.

Deze mededeling is in sportlievend Heerenveen hard aangekomen. Daarom is er intensief overleg geweest tussen verschillende partijen (sc Heerenveen, de KNVB, Sport Fryslân en de gemeente Heerenveen) met de huidige bestuursleden van de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen.

Voldoende draagvlak
Uit de gesprekken is er gebleken dat er voldoende perspectief is voor het vrouwenvoetbal in Heerenveen. “Ik ben blij dat partijen als sc Heerenveen en de KNVB hebben uitgesproken zich langjarig aan het vrouwenvoetbal te willen verbinden. Want alleen met de betrokkenheid van deze partijen kan een gezonde basis worden gelegd voor het vrouwenvoetbal in Heerenveen”, concludeert burgemeester Tjeerd van der Zwan.

De bovengenoemde partijen willen bijdragen aan het voortbestaan van het vrouwenvoetbal in Heerenveen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De partijen vinden dat er een stevig financieel, juridisch en organisatorisch fundament moet komen te liggen, waarop het vrouwenvoetbal verder kan. Dat betekent dat er een nieuwe stichting met een nieuw bestuur moet worden gevormd. “Ik ben heel blij dat het huidige bestuur van de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen aan een warme overdracht wil meewerken,” zegt Van der Zwan.

Vervolg
Voor de korte termijn bevestigen sc Heerenveen en de KNVB hun commitment. Zij stellen een overbruggingsbudget beschikbaar zodat de speelsters en trainers kunnen worden betaald en zich kunnen voorbereiden op een volgend seizoen. Het college van B&W zal de gemeenteraad voorstellen om onder voorwaarden een lening te verstrekken aan het nieuw te vormen bestuur. Op korte termijn zal een kwartiermaker worden aangesteld om alle toezeggingen en voorwaarden ook in een formele structuur vast te leggen. Ook kunnen dan nieuwe bestuursleden worden aangetrokken.

Het is nu zaak dat ook andere partijen die zich betrokken voelen bij het voortbestaan van vrouwenvoetbal op het hoogste niveau hun bijdrage aan het proces tonen. Ook vanuit de samenleving komen toezeggingen en aanbiedingen. De nog te benoemen kwartiermaker kan deze initiatieven samenbrengen met die van de formele partijen zodat het financiële fundament nog steviger wordt.