HEERENVEEN - Eerder vanmiddag ondertekende wethouder Jelle Zoetendal in Den Haag het Topsportakkoord. Hij deed dat niet alleen. Sportbonden, gemeenten, provincies, bedrijfsleven, rijksoverheid, media en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren door topsport.

Doel is het versterken van het topsportklimaat. Topsporters en topsport die zichtbaar zijn inspireren jonge mensen om ook te gaan sporten en bewegen. “In Heerenveen doet 85% van de basisschoolkinderen aan sport. Het profiel van Heerenveen als stad van sport is ijzersterk. Topsport zit in het DNA en geeft Heerenveen een uniek en eigen kenmerk”, geeft wethouder Jelle Zoetendal aan. “Mede daarom ondertekende ik vandaag het Topsportakkoord in Den Haag.

Sport om trots op te zijn
De topprestaties spreken de Nederlandse bevolking zeer aan. In een rapport Denkend aan Nederland wordt sport door Nederlands genoemd als een van de aspecten waar ze het meest trots op zijn. Topsport is ook een bedrijfstak waar miljoenen in omgaan en die dus van grote economische betekenis is.

Actielijnen in deelakkoord
In 2018 hebben de sportsector en gemeenten het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend. In dat akkoord werden zes ambities geformuleerd om de sport in Nederland te versterken. Voor vijf ambities werden al deelakkoorden gesloten. Dit zesde deelakkoord moest nog worden opgepakt. De actielijnen die zijn genoemd richten zich vooral op het topsportklimaat in Nederland, waarbij er meer aandacht komt voor meer sporten in de media.