HEERENVEEN - Met het oprichten van een nieuwe stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen kunnen er volgende stappen worden gezet om het vrouwenvoetbal op eredivisieniveau in Heerenveen een goede doorstart te laten maken. Om vlot te kunnen handelen en verdere afspraken te maken, is er eerst een interim-bestuur aangesteld voor deze stichting.

Hylke van der Veen, Anne Jochum de Vries en Adriaan Dillema vormen het interim-bestuur van de nieuwe stichting. Zij werken in het dagelijks leven respectievelijk bij sc Heerenveen, Sport Fryslân en de gemeente Heerenveen.

Taken tijdelijk bestuur
Dit tijdelijke bestuur heeft als taak het realiseren van een soepele overgang naar een nieuwe situatie. Dat betekent ook dat zij met het huidige bestuur van de stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen goede afspraken maken voor een warme overdracht. En ook zorgt dit interim-bestuur ervoor dat de speelsters en staf kunnen rekenen op een goede voorbereiding en start van het nieuwe seizoen. Tenslotte gaat het interim-bestuur zo snel als mogelijk een nieuw bestuur voor de stichting vrouwenvoetbal samenstellen. Het is de bedoeling dit voor 1 augustus te realiseren. Bovenstaande taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de kwartiermaker, Bjernt van Popta.

Het vormen van een nieuwe stichting was een van de voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage van de KNVB en de betaald voetbalorganisatie sc Heerenveen.
De gemeenteraad van Heerenveen heeft op maandagavond 20 mei groen licht gegeven voor het beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 150.000,-.