HEERENVEEN - Op vrijdag 12 juli 2019 vind de Masters plaats. Kaatsvereniging De Pompeblêdden organiseert dan voor de 20e keer zijn Heren Hoofdklasse wedstrijd. De topkaatsers van Friesland mogen aantreden in sportstad Heerenveen. De sportstad van Friesland is natuurlijk niet compleet zonder zo’n grootse kaatswedstrijd. De Pompeblêdden bestaat al meer dan 60 jaar in Heerenveen.


Dit evenement plaats op het kaatsveld van Kaatsvereniging De Pompeblêdden aan de Binnenweg 3d te Heerenveen, waar slechts 2,5 week voor de PC (de grootste kaatswedstrijd van Nederland) gekeken kan worden wie er in vorm is en welk partuur een outsider zou kunnen zijn.

De wedstrijd zal dit jaar een vrije formatie partij zijn, wat inhoud dat ze in een eigen geformeerd partuur kaatsen. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steentstra wonnen de finale afgelopen jaar van het partuur Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Tjisse Steenstra werd tot koning benoemd van de 19e Masters