HEERENVEEN - Meer dan een jaar na de ingebruikname van de nieuwe topsportturnhal in Heerenveen vond vanmiddag, donderdag 7 april, dan écht de opening plaats. Epke Zonderland en Jelle Zoetendal – wethouder Sport in Heerenveen - verrichtten de officiële opening van het Dutch Gymnastics nationaal trainingscentrum, in het bijzijn van een groot aantal genodigden. Deze dag staat helemaal in het teken van Epke Zonderland die, na de Olympische Spelen van Tokio, een punt zette achter zijn prachtige sportcarrière. Vandaag wordt hij verschillende keren in het zonnetje gezet.


Het werd te druk in de Epke Zonderland-turnhal in Heerenveen. Hier trainde naast de Nederlandse top ook lokale turnverenigingen. Een prachtige combinatie tussen breedtesport en topsport, echter uitbreiding was gewenst. Eind 2019 ging de gemeenteraad van Heerenveen akkoord met de bouw van een tweede turnhal. Begin februari 2021 werd de nieuwe topsportturnhal in gebruik genomen door de dames en heren van TeamNL en de talenten van de KNGU.

De opening van de nieuwe hal stond in november 2021 gepland, maar door corona werd het uitgesteld. Vandaag onthulden Epke Zonderland en Jelle Zoetendal samen het Dutch Gymnastics nationaal trainingscentrum. Wethouder Zoetendal: 'Een impuls voor het turnen was absoluut nodig om ons sterke sportprofiel te behouden in Heerenveen. De professionele hal zoals die er nu staat draagt daar absoluut aan bij. Er is al volop gebruik van gemaakt voor onder andere de Olympische Spelen en andere grote toernooien. Voordeel is dat in de bestaande hal nu meer ruimte is voor de breedtesport. Daar profiteren onze inwoners ook weer van.'

Epke Zonderland: 'Het was een mooi moment toen ik hier vorig jaar binnenliep. Zo'n spiksplinternieuwe hal, met de allernieuwste materialen en toestellen geplaatst op podia. Uniek in Nederland en een perfecte afspiegeling van de wedstrijdopstellingen, zoals wij die tegenkomen tijdens toernooien. We konden ons hier echt goed voorbereiden op de Spelen. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik ben ook blij dat mijn eigen hal blijft bestaan voor de breedtesport en dat daar zoveel kinderen en volwassen plezier kunnen beleven aan hun sport. Ik weet zeker dat ik in beide hallen regelmatig mijn gezicht zal laten zien. Of ik dan zelf nog aan de rekstok zal hangen, dat durf ik niet te beloven.'

State of the art turnhal


Door een nauwe en zeer goede samenwerking tussen de gemeente Heerenveen, Topsport NOORD, Sportstad Heerenveen, NOC*NSF en de gymnastiekunie (KNGU) werd binnen acht maanden na het akkoord van de gemeenteraad, de meest unieke topsporttrainingslocatie met alle bijbehorende faciliteiten gerealiseerd. Met de bouw was zo'n 1,3 miljoen euro gemoeid. Het bedrag is gefinancierd door de gemeente Heerenveen. Sportstad Heerenveen is eigenaar en exploitant van de nieuwe hal.

En vier maanden na de start van de bouw vond de eerste training van de Nederlandse turntop op de nieuwe locatie al plaats. 'Dat was inderdaad heel snel,' vertelt Evert Jorritsma, directeur van Topsport NOORD. 'Het Dutch Gymnastics nationaal trainingscentrum voldoet werkelijk aan alle eisen. Naast een methodische en wedstrijdset beschikt de hal ook over een wedstrijdopstelling met zachte landing. Met de komst van deze hal kunnen we de komende tien jaar doorbouwen aan de toekomst van het turnen in de volle breedte. We zijn onze partners dankbaar voor alle hulp en ondersteuning in dit proces.'

André Cats, directeur NOC*NSF, is trots op de samenwerking. 'Topsport NOORD is onze partner en de vooruitgeschoven post van TeamNL in het noorden. Deze samenwerking vertaalt zich nu in een optimale trainingsomgeving voor turners van TeamNL en TalentTeamNL. De hal is voorzien van de nieuwste materialen en toestellen die voldoen aan de laatste kwaliteitseisen van de KNGU. Daarmee biedt het trainingscentrum de mogelijkheid om op een pedagogisch en didactisch veilige manier topsport uit te oefenen. De turnhal is een mooie start voor een nieuwe fase voor de Nederlandse turnsport, waar wij als TeamNL graag een bijdrage aan leveren'.

Ook de KNGU is verguld met de nieuwe hal. Directeur Marieke van der Plas: 'Heerenveen biedt ons met de deze topsport- en talentontwikkelingshal een mooie basis om fulltime het topsportprogramma handen en voeten te geven. We kijken ernaar uit om de komende jaren samen alles eruit te halen wat er in zit, de sport weer kleur op de wangen te geven, en onze atleten maximaal te helpen met hun ontwikkeling'.

Breedtesport

De Epke Zonderland-turnhal blijft onder andere in gebruik door de Heerenveense turnverenigingen. Dagelijks komen hier honderden turn(st)ers, van jong tot oud, in actie. Sportstad directeur Rinse Bleeker: 'Door de verhuizing van TeamNL naar de nieuwe turnhal is er meer ruimte ontstaan voor trainingen en wedstrijden voor de breedtesport. Zo zijn er dus ook meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw talent, wat later weer door kan stromen naar de topsport, slechts enkele meters verderop. Nu kunnen er weer volop trainingen en wedstrijden worden georganiseerd door verschillende sportdisciplines in de Epke Zonderland Turnhal, waarbij de vaste tribune met het aangrenzende restaurant ruimte biedt voor driehonderd toeschouwers'.