HEERENVEEN - Maandag 9 december jongstleden heeft AV Heerenveen de Algemene ledenvergadering (ALV) gehad. Wat een heerlijk positieve vergadering! Een redelijke opkomst met veel nieuwe gezichten op de vergadering. We hopen een groeiend aantal leden op de ALV te mogen begroeten.

Het meest positieve was toch de inbreng vanuit de aanwezigen. Als bestuur hebben we veel tips gekregen en ideeën om weer zaken aan te pakken. Dat is waarvoor een ALV ook bedoeld is, inbreng vanuit de leden. Diverse leden hebben zich aangemeld om projecten aan te pakken, zoals het verder opleuken en aanpakken van de kantine. En om actie te maken om de jongere generatie en de ouders van leden meer te betrekken bij activiteiten van de club. Zo kunnen we als bestuur weer aan de slag en ook de vragen die hier zijn gesteld zullen we z.s.m. op terug komen.

Financieel kregen we weer een gedegen prognose budgettering voorgeschoteld van onze penningmeester Itty. Het zag er weer goed uit, de club is financieel gezond, dus ook komend jaar is er weer geld beschikbaar voor diverse investeringen. Op dinsdagavond drie december is de Febo Perdok bokaal, door burgemeester Tjeerd van der Zwan, uitgereikt aan Joke de Jong. Deze bokaal wordt toegekend aan iemand die veel betekent voor onze sport binnen de gemeente Heerenveen. Nou dat deze bokaal ook deze keer weer bij de juiste persoon is terechtgekomen mag duidelijk zijn. Joke is een sportvrouw in de meest positieve zin, altijd betrokken, een voorbeeld voor velen, sociaal voor haar mede sporters en op hoge leeftijd nog enorm actief. Nogmaals gefeliciteerd Joke.