ROTTUM - Diverse scholen uit de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en de Roemeense stad Medias (zusterstad van de gemeente De Fryske Marren) zijn gestart met het internationale afvalproject De Schone Stad. Wethouder Irona Groeneveld was woensdag 23 maart te gast bij OBS De Ynset in Rottum. De leerlingen hebben samen met de wethouder diverse opdrachten gedaan uit het programma waarna de wethouder de leerlingen informatie heeft gegeven over de afvalverwerking in de gemeente en het belang hiervan.

De Schone stad is een project voor groep 7 en 8 over afval, circulaire economie en duurzaamheid in Nederland èn Roemenië. De Friese leerlingen leggen contact met leerlingen uit Roemenië en wisselen met elkaar uit hoe het leven in beide landen is en hoe het afvalprobleem in beide landen wordt aangepakt. Het project is een mooie mix van theorie en praktijk, waarbij doen centraal staat. Het project wordt door Groen Doen en de Commissie de Fryske Marren en Medias georganiseerd en meerdere partijen zijn onderdeel van dit project zoals Omrin en de Plastic Soup Foundation.

Het project is gestart in de maand maart en wordt verspreid over 6 weken, waarbij iedere week een vast moment wordt afgesproken voor gastdocenten en andere activiteiten. Na de aftrap 'dé escape room of de Roemeense brief' gaan de leerlingen elke week op verschillende manieren actief en interactief aan de slag met afval en afvalverwerking. Op deze manier worden een flink aantal natuur- en techniekdoelen op het gebied van kringlopen, milieu(co2), magnetisme en luchtdruk behandeld.

Leerlingen sluiten het project af door filmpjes te maken met 'stopmotion' of 'greenscreen'. Waardoor ze de geleerde kennis op een ludieke manier kunnen overbrengen aan de leerlingen waaraan ze gekoppeld zijn in Medias. Door gebruik te maken van ICT en Engelse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid in combinatie met een leuk contact met een zusterschool uit Roemenië is dit een vakoverstijgend project waar nieuwe skills van leerlingen worden aangeboord.

In de gemeente De Fryske Marren doen de scholen De Trieme (Sintjohannesga), Samenlevingsschool Bloei (Terherne), de Twa Fjilden (Joure), ABBS De Fluessen (Oudega), OBS 't Swannestee (Langweer), OBS Tweespan (Lemmer) en OBS De Ynset (Rottum) mee. In de gemeente Súdwest-Fryslân doen De Opbouw (Bolsward), CBS De Bron (Bolsward), De Tienerschool (Sneek), Perspectief 10-14 (Sneek), CBS De Twine (IJlst), De Earste Trimen (Nijland), IKC Johannes Postschool (Sneek) en de Julianaschool (Sneek) mee.