HEERENVEEN - In de wijk De Greiden worden diverse waterkeringen opgeknapt. Aan het water langs het spoor ter hoogte van de Munt en Wederik worden de oevers verbetert. Door het aanbrengen van een wand met platen wordt een betere waterkering gecreëerd .


Langs het water van de Veenscheiding wordt met behulp van zand de waterkering opgehoogd en van een schuinen kant voorzien.