HEERENVEEN - Wetterskip Fryslân laat momenteel werkzaamheden uitvoeren aan de waterkeringen rondom het Museum Belvédère. De waterkeringen worden verbeterd om wateroverlast in de toekomst te beperken.

De waterkering aan de westkant van het museum wordt stabiel gemaakt door de aanwezige sloot te verleggen. Ook worden er twee bestaande bruggen verplaatst. Langs de toegangsweg naar het museum toe komen onder andere houten palen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin mei 2021 klaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers bedrijf Van der Meer.