HEERENVEEN - Momenteel worden er herbestratings-werkzaamheden uitgevoerd aan de munt en de splitsing naar de Wederik in de wijk de Greiden.


Een deel van deze weg wordt van klinker bestrating voorzien en er worden trottoirs aangelegd. Voor de bewoners van de Munt flats is een tijdelijke weg aangelegd met rij platen om op het parkeer terrein te komen.