HEERENVEEN - Omwonenden en andere belanghebbenden in de gemeente Heerenveen gaven afgelopen zomer hun mening over twee modellen voor het Van der Valk hotel aan de Oranje Nassaulaan in Heerenveen. Een ruime meerderheid sprak een voorkeur uit voor model 1. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om op basis van dit voorkeursmodel een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te maken. In januari besluit de gemeenteraad over het voorkeursmodel.

Wethouder Jaap van Veen: “Voor beide modellen valt wat te zeggen. De hoge variant kan echt een landmark voor Heerenveen zijn, de lage variant daarentegen sluit beter aan op de wijk Skoatterwâld. Het was voor mij persoonlijk geen eenvoudige keuze. Gelukkig hebben we veel inspraakreacties ontvangen, met daarbij een duidelijke voorkeur voor de lage variant. Dat geeft ons het vertrouwen dat we een goede keuze maken om dit model voor te leggen aan de gemeenteraad.”

Twee modellen

In 2019 koos de gemeenteraad de locatie aan de Oranje Nassaulaan voor de ontwikkeling van een Van der Valk Hotel. Vervolgens maakte Van der Valk twee stedenbouwkundige modellen voor het project. Hierbij werd onder andere gekeken naar de positie, hoogte, en gevelbeeld van het gebouw. Ook verkeersveiligheid voor fietsers was een belangrijk onderwerp.

Voorkeursmodel

Model 1 is een langgerekt gebouw van circa 30 meter hoog, parallel aan de Oranje Nassaulaan. Model 2 is circa 43 meter hoog, compacter en staat juist haaks op de Oranje Nassaulaan. Belanghebbenden konden in persoonlijke gesprekken en schriftelijk reageren op de plannen. Een ruime meerderheid van de circa 140 reacties geeft de voorkeur aan model 1. Het meest genoemde argument is dat de geringere hoogte beter past in de omgeving. De direct omwonenden maken zich zorgen over een negatief effect van het hotel op hun leefomgeving en zien beide modellen niet zitten.

Model 1 als basis

Alles overwegende stelt het college de gemeenteraad voor om te kiezen voor model 1 als basis voor de verdere uitwerking van het project. Het college ziet daarbij kansen voor verbetering van de ruimtelijke inpassing van het voorkeursmodel naar aanleiding van inspraakreacties, bijvoorbeeld door het toevoegen van extra groen in de omgeving.

Vervolgprocedure

Het voorstel om te besluiten over het voorkeursmodel, inclusief de inspraakreacties en het antwoord van het college hierop, staan in januari 2022 op agenda van de gemeenteraad. Hierna kan de procedure voor een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan starten. In deze procedures is er, waarschijnlijk rond de zomer, gelegenheid om formeel een zienswijze in te dienen. De planning is verder dat in 2024 de bouw van het hotel start.