FRIESLAND - Bij de realisatie van het project Kwelderherstel Terschelling is vertraging ontstaan.

Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag, die was ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingetrokken. Het ministerie van LNV vroeg om aanvullende onderbouwing bij de vergunningaanvraag. Dit vraagt meer tijd dan er is binnen de vergunningsprocedure.

Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Terschelling werken gezamenlijk aan het project om kwelders aan de zuidkant van Terschelling te herstellen. De natuurvergunning die nodig is voor het kwelderherstel heeft Rijkswaterstaat aangevraagd bij het ministerie van LNV. Hiervoor is een Passende Beoordeling opgesteld.

Zorgvuldige afweging

Het ministerie van LNV heeft gevraagd om aanvulling van de Passende Beoordeling over de effecten van het kwelderherstel op het foerageergebied van vogels en noodzaak van kwelderherstel op deze locatie.

Een zorgvuldige afweging van natuurbelang staat in het project voorop en daarom wil Rijkswaterstaat graag nader met het ministerie van LNV in gesprek. Dit vraagt meer tijd dan er is binnen de vergunningsprocedure. Daarom heeft Rijkswaterstaat de vergunningaanvraag ingetrokken.

Planning

Wat dit betekent voor de planning is nog niet exact bekend, maar het aanleggen van de kwelderwerken in 2018 wordt waarschijnlijk niet gehaald. Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat gaan bekijken op welke termijn de uitvoering wel haalbaar is.

Kwelderherstel Terschelling

Aan de zuidkant van Terschelling liggen kwelders bij Striep en de Keag. In de afgelopen decennia zijn de kwelders flink kleiner geworden en ze dreigen nagenoeg te verdwijnen. Ongeveer 20 jaar geleden waren de kwelders hier bijna drie keer zo groot. De kwelders zijn van grote waarde voor de natuur in de Waddenzee. Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Terschelling werken daarom gezamenlijk aan het project kwelderherstel Terschelling.