HEERENVEEN - Het terrein van drukkerij Royal Jongbloed aan de Marktweg in Heerenveen wordt herontwikkeld naar woningbouw. Om de toekomstige woningen goed te kunnen ontsluiten en adresseren zijn twee nieuwe woonstraten nodig. Gezien de ligging nabij Oudeschoot is ervoor gekozen om de grens van Oudeschoot te wijzigen waardoor de nieuwe straten straks onder het dorp Oudeschoot vallen.


De gekozen namen, Dwarsliggerweg en Binderweg, zijn bedacht door inwoonster Marjo Jissink. Zij was hiermee winnaar van de prijsvraag die de gemeente en Plaatselijk Belang Oudeschoot hiervoor hadden georganiseerd. Uit handen van wethouder Hedwich Rinkes en Eeltje Bakker, voorzitter Plaatselijk Belang ontving ze een taart met daarop de nieuwe straatnamen.

Wethouder Hedwich Rinkes: “Ik vind het fantastisch dat de omwonenden hebben meegedacht bij het bedenken van de nieuwe straatnamen en dat Plaatselijk Belang de uiteindelijke keuze heeft gemaakt. De gekozen namen laten zien dat drukkerij Jongbloed in de omgeving een bijzondere plek innam. Prachtig dat we die verbinding die de drukkerij met de omgeving had op deze manier behouden.”

Verwijzing naar de drukkerij
Beide straatnamen hebben een link met de drukkerij. Royal Jongbloed is in de drukkerswereld zeer populair geworden door de dwarsligger. De dwarsligger is een vorm van een boek, waar de tekst overdwars is gepositioneerd op de bladzijde. Hierdoor krijgen dikke boeken het formaat van een zakboek. Daarnaast ligt het nieuwe woonplan dichtbij het spoor. Rails worden verbonden met dwarsliggers, dit geeft het spoor zijn stabiliteit. Ook de Binderweg verwijst naar de drukkerswereld. Behalve machinaal werd er ook nog veel handwerk verricht om van de losse katernen een stevig geheel te maken. Dit refereert weer aan verbinden en stabiliteit geven.

Drukkerij Royal Jongbloed
In 1997 is Royal Jongbloed gevestigd aan de Marktweg 73A in Heerenveen. De werkzaamheden worden verplaatst richting elders. Gemeente en de ontwikkelaar, Kroeze & Partners, zijn met elkaar overeengekomen dat het terrein geschikt is voor de realisatie van 103 woningen.

Bestemmingsplan
Op dit moment werkt de gemeente aan de wijziging van het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Naar verwachting neemt de raad hierover in juni een besluit.