HEERENVEEN - In en rondom de Heerenveense wijk Skoatterwald wordt er volop gewerkt. Behalve aan een complete nieuwbouwwijk wordt er ook gewerkt aan nieuwe polderdijken en de waterkering.

De bouw van nieuwe woningen aan de Stadhouderlaan is in de afbouwfase. Ook zijn er twee bruggen aangelegd en voorzien van nieuw wegdek en voetpaden.

De werkzaamheden aan de waterkeringen rondom het museum Belvedère en de wijk Skoatterwald vordert. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de waterkeringen ter hoogte van het fiets en wandelpad, dat is gelegen tussen de wijk Skoatterwald en museum Belvedère. Fietsers en voetgangers ondervinden enige hinder van de werkzaamheden.