HEERENVEEN - In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert Museum Heerenveen drie gratis instaprondleidingen door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum: op 5, 9 en 20 oktober. Het thema van de 16e Maand van de Geschiedenis is Zij/Hij, genderverschillen door de eeuwen heen. Ontdek tijdens deze interactieve tours alles over het ZIJ/HIJ van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De rondleidingen zijn gratis op vertoon van een geldig entreebewijs en starten op 5 en 20 oktober om 14.00 uur en op 9 oktober om 10.30 uur. Aanmelden is gewenst en kan bij Museum Heerenveen.

Vernieuwend en provocerend, Ferdinand Domela Nieuwenhuis zette eind negentiende eeuw zijn stempel op het contemporaine leven. 100 jaar na zijn dood blijven zijn vooruitstrevende ideeën en epische levensverhaal inspireren en ontroeren. Domela Nieuwenhuis heeft zich altijd bijzonder geïnteresseerd voor onderwijs en opvoeding. Door het treurig overlijden van drie echtgenotes houdt Domela Nieuwenhuis zich veel met de opvoeding van zijn kinderen bezig. Hij voedt zijn kinderen op tot zelfstandige wezens. Ze krijgen stuk voor stuk een goede opleiding en Domela maakt daarbij geen onderscheid tussen de jongens en de meisjes. Johanna, zijn oudste dochter volgt na de HBS een opleiding tot zangeres, haar zus Louisa studeert rechten.

Op 19 maart 1889 bespreekt Domela Nieuwenhuis een wetsvoorstel over vrouwen- en kinderarbeid in de Tweede Kamer. Daarin pleit hij onder andere voor een verkorting van de arbeidsduur voor vrouwen: 'want wanneer de man na afloop van zijn werk thuis komt, heeft hij in den regel niets meer te doen, maar wanneer de vrouw van den arbeid thuis komt, moet zij in het huishouden ook dadelijk aan het werk.' Domela vond het noodzakelijk dat iedere staatsburger goed onderwijs had genoten en bemoeide zich ook met de inhoud. Tegenover het gewone geschiedenisonderwijs met al zijn veldslagen en helden, richtte Domela Nieuwenhuis een eigen galerij van belangrijke personen op, waaronder opvallend veel vrouwelijke socialisten: biografieën van mensen als de utopist Thomas More, maar zeker ook de sociale feministe Josephine Butler of de anarchistische dichteres Louise Michel. Ontdek meer over het ZIJ/HIJ van Domela Nieuwenhuis tijdens de rondleidingen.