HEERENVEEN - Van maandag 8 april tot en met vrijdag 28 juni is de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de A32 afgesloten. Ook de op- en afrit Heerenveen/Oranjewoud (11) aan centrumzijde en een deel van de Stadionweg zijn gedurende deze periode afgesloten. Automobilisten worden omgeleid via de op- en afritten Heerenveen- Zuid (10) en Heerenveen-Centrum (12). De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Heerenveen Beter Bereikbaar.

Omgevingsmanager Martijn te Wierik: “Voor de inwoners van Skoatterwâld en Oranjewoud, die gebruikmaken van de Oranje Nassaulaan voor hun verbinding met Heerenveen, geeft de afsluiting veel hinder. De afsluiting is echter nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Door de weg volledig af te sluiten zorgen we er bovendien voor dat we sneller en efficiënter kunnen werken.”

Aanleg van rotondes
Op maandag 8 april begint de volgende fase van de werkzaamheden: het aanleggen van de nieuwe rotondes onderaan de op- en afritten van de A32. Het afsluiten van de wegen is nodig zodat het werk veilig en efficiënt uitgevoerd kan worden. Door tijdelijke verkeersmaatregelen en een slimme fasering is de hinder voor automobilisten tot nu toe beperkt gebleven. Voor fietsers verandert er niets, zij worden sinds de start van de werkzaamheden al omgeleid. Op zaterdag 29 juni zijn alle wegen voor het autoverkeer weer open. Van de fietstunnel kan vanaf zaterdag 27 juli weer gebruik gemaakt worden.

Omleidingsroutes via de A32
Tijdens de werkzaamheden worden automobilisten omgeleid via de A32. Verkeer vanuit Leeuwarden richting Skoatterwâld en Oranjewoud rijdt door naar Heerenveen-Zuid. Daar draaien zij terug de A32 op en nemen afrit 11. Verkeer vanuit Skoatterwâld en Oranjewoud, richting Zwolle, volgt eerst Leeuwarden en rijdt via Heerenveen-Centrum. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven met gele borden.

Rotonde Burgemeester Falkenaweg
Eind juni 2024 starten de laatste werkzaamheden voor Heerenveen Beter Bereikbaar. De rotonde op de kruising Oranje Nassaulaan – Burgemeester Falkenaweg wordt vervangen door een kruising met verkeerslichten. Tijdens de werkzaamheden is de kruising zes weken afgesloten voor verkeer. Omwonenden en verkeersgebruikers worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en de hinder.

Vlot & Veilig de A32 op en af!
Heerenveen Beter Bereikbaar is een samenwerking van de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter en veiliger te maken werden eerder de op- en afritten van de A32 naar de K.R. Poststraat al verbeterd. Nu worden ook de op- en afritten van afrit 11, de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg aangepast.