HEERENVEEN-ORANJEWOUD – Met het plan voor een presentatie rond de Groninger kunstenaar Hendrik Werkman is Museum Belvédère geselecteerd door de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. De tentoonstelling ‘Hendrik Werkman – van Voerman tot Baalschem’ zal in het najaar te zien zijn, van 3 oktober 2020 t/m 10 januari 2021. Er zal tevens een publicatie bij verschijnen.


De Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation hebben de handen ineen geslagen met de actie ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’. Dankzij hun ondersteuning kunnen vijfenveertig musea in de maanden na heropening presentaties inrichten waarin zij één of meer kunstwerken uit de eigen collectie uitlichten. Doel van dit initiatief was om de musea een hart onder de riem te steken in deze tijd van coronamaatregelen en hen de kans te bieden het grote publiek te verrassen met de rijkdom van hun verzamelingen.

Museum Belvédère stelt een coherente reeks kunstwerken van Hendrik Werkman (1882-1945) centraal, één van de belangrijkste modernisten uit Noord-Nederland. Een belangrijk onderdeel van de presentatie zijn de vroege druksels ‘Schoorstenen’, ‘Compositie met letter a’, ‘Compositie met gewichten’ en ‘Compositie’, een volledige reeks uitgaven ‘The Next Call’ en één van Werkmans belangrijkste schilderijen ‘Voerman’ uit 1923. Deze werken werden door kunstverzamelaars Pleun en Mieke van Toledo in nauwe samenspraak met het museum verworven en als langdurig bruikleen in het museum ondergebracht.

Alle werken zijn afkomstig uit de voormalige collectie van architect en schilder Job Hansen (1899-1960), een vriend van Werkman. Zo werd postuum gestand gedaan aan de wens van Hansen – en de verplichting die dochter Caty Hansen jegens haar vader voelde – ze als groep te waarborgen. De expositie omvat verder druksels uit alle fasen van Werkmans kunstenaarschap. De collectie Van Toledo geeft dan ook een representatief beeld van Werkmans artistieke ontwikkeling.

Met de tentoonstelling en de uitgave ‘Hendrik Werkman – van Voerman tot Baalschem’ wil Museum Belvédère de aandacht vestigen op een bijzondere Werkman-collectie, maar ook op de betekenis die gepassioneerd particulier collectioneren kan hebben voor musea. Tevens vormt ze een eerbetoon aan de kunstenaar die zijn persoonlijke vrijheid vond in zijn werk en uiteindelijk vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bij Bakkeveen werd gefusilleerd.