HEERENVEEN - De provincie Fryslân gaat optreden tegen metaalhandel De Horne op bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen. Het bedrijf is in overtreding wat betreft de verwerking en de opslag van stuifgevoelig materiaal. Bij het shredderen - het vermalen - van metaal werd vrijgekomen stof niet afgezogen. Ook lag stuifgevoelig materiaal, dat snel verwaait, tegen de regels in buiten opgeslagen. Hierdoor konden hinderlijke stofwolken ontstaan. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat er gevaar is of is geweest voor de volksgezondheid. Harde uitspraken hierover kunnen op dit moment niet worden gedaan, daarvoor moet nog onderzoek plaatsvinden naar de verspreiding van het stof.

In 2016 bleek uit onderzoek door Wetterskip Fryslân dat er in het afvalwater van Omrin, naast De Horne, teveel cadmium zat. De oorzaak werd eerst binnen de eigen bedrijfsvoering van Omrin gezocht, maar toen de verontreiniging ook na maatregelen door Omrin bleef voortduren, bleek dat de verontreiniging naar alle waarschijnlijkheid werd veroorzaakt door De Horne. Opgeslagen stofdeeltjes, met zware metalen, zouden van De Horne overgewaaid zijn naar het Omrin-terrein.

De FUMO liet de zaak in mei dit jaar onderzoeken. Uit dit onderzoek bleken de genoemde gebreken bij de afzuiging en opslag. Beide feiten zijn in strijd met de vergunning. Ook bleek de klacht over stof-overlast terecht. De provincie zal tegen deze overtredingen optreden. Uit ander onderzoek kwam naar voren dat de norm voor zware metalen in de opgeslagen afvalstoffen op veel gebieden werd overtreden. De provincie onderzoekt nog of daarmee de vergunning overtreden wordt en handhaving aan de orde is.

Van een verschil van mening tussen Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân over deze zaak, zoals de Leeuwarder Courant beweert, is overigens geen sprake. Zowel het Wetterskip als de provincie beschouwen de verontreiniging en de overtredingen als een serieuze zaak en willen zo snel mogelijk maatregelen. Ook is er geen verschil van inzicht dat De Horne waarschijnlijk de bron is van de verontreiniging.

De verspreiding van de stoffen en de verontreiniging is naar verwachting lokaal van aard en alleen hinderlijk voor Omrin en De Horne zelf. Van giftige stofwolken boven Heerenveen en omgeving, waarover de Leeuwarder Courant schreef, is geen sprake. In de loop van deze week verwachten de overheden meer duidelijkheid te kunnen geven over de kwestie.