HEERENVEEN - Op vrijdag 11 januari 2019 houdt Gabriel Vriens een lezing over liefde in de klassieke muziek. Liefde is wat veel mensen bezighoudt en ook de muze voor vele kunstvormen. In de klassieke muziek is de liefde een belangrijk thema. Aan de hand van zes mooie, instrumentale composities laat Gabriël Vriens horen hoe verschillende aspecten van de liefde kunnen klinken in grootse orkestmuziek.

Over Gabriel Vriens
Gabriël Vriens verzorgt al jaren lezingen over kunst, klassieke muziek, architectuur, Christelijke kunst en Friese onderwerpen zoals molens, boerderijen en het Friese landschap. Hij verzorgt 2 à 3 lezingen per week en doet dit naast zijn werk bij de provincie Fryslân. zijn enthousiasme, humor en kennis van zaken wordt door de toehoorders gewaardeerd. Dat blijkt uit het feit dat het aantal lezingen nog steeds uitbreidt.

Odd Fellows jubileumjaar
De commissie Algemene Zaken van de Odd Fellows Heerenveen organiseert in januari 2019 drie heel verschillende lezingen in de hoop dat er voor iedereen een aansprekend onderwerp bijzit. Inloop: vanaf 09:30 . De kosten bedragen € 10,00 per lezing of drie lezingen voor € 25,00, inclusief koffie/thee met wat lekkers. Iedereen is welkom, ook niet logeleden. We hopen op een grote opkomst. De extra opbrengst gaat naar een nader te bepalen goed doel in het kader van het jubileumjaar: 200 jaar Independant Order of Odd Fellows, 70 jaar Johan Willem Friso Loge Heerenveen en 60 jaar Iris Rebekkah Loge Heerenveen.

Aanmelden voor de lezingen kan via mail bij Hilda Vis, hilda_vis@hotmail.com