ZAAILAND - Op het Wilhelminaplein (Zaailand) in Leeuwarden wordt morgen stilgestaan bij het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Friesland. Op het plein komen 32 lege stoelen te staan. Ze vertegenwoordigen de mensen die vorig jaar omkwamen in het Friese verkeer.

Het initiatief moet mensen bewust maken van hun eigen rijgedrag en is opgezet door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

2016 laat een lichte toename van het aantal verkeersdoden zien ten opzichte van 2015. In 2016 kwamen 32 personen om in het Friese verkeer, in 2015 waren dat er dertig. Daarmee lijkt de jaarlijkse daling te stagneren. Er wordt al jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur, maar de hulp van verkeersdeelnemers is ook hard nodig om het verkeer daadwerkelijk veiliger te maken.

Internationale herdenking

Op zondag 19 november vindt de jaarlijkse internationale herdenking van verkeersslachtoffers plaats in meer dan honderd landen. In Nederland is de herdenking in Lexmond. Nederland kende vorig jaar 621 verkeersdoden. Daarnaast zijn er vaak veel ernstig gewonden.

De stoelen op het Wilhelminaplein in Leeuwarden staan er van 11.00 tot 16.00 uur.