HEERENVEEN - In het afgelopen jaar heeft het college twee verschillende initiatieven onderzocht voor een Van der Valk hotel in Heerenveen. Na een eerder marktonderzoek en een verkenningstraject is nu het moment gekomen om een afweging te maken over de komst van een nieuw hotel. Het college vraagt de gemeenteraad om de keuze voor een scenario te maken.

Drie scenario’s

Het college laat drie verschillende scenario’s zien. Burgemeester Tjeerd van der Zwan legt uit hoe dat zit. “Na het melden van een eerste initiatief volgde als reactie ook van een tweede initiatiefnemer een plan. Op verzoek van de gemeenteraad zijn beide plannen voor verschillende locaties onderzocht. Het college heeft nu in kaart gebracht wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn. Dat zijn dus twee scenario’s. Ook leggen we een derde alternatief voor, namelijk geen nieuw hotel in Heerenveen.”In Nederland zijn twee verschillende takken van de familie Van der Valk in de hotelbranche. Van beide takken is er een voorstel gekomen: een voor een Van der Valk aan de Oranje Nassaulaan in Skoatterwâld en een voor een Van der Valk in het Stadiongebied.

Kenmerken en verschillen
Het voorgestelde hotelconcept aan de Oranje Nassaulaan gaat uit van een volledig hotelconcept zoals dat voor het Van der Valk-concern standaard geldt. Uitgebreid, met een volledig fitness en wellnessprogramma en een uitgebreid aanbod aan vergaderzalen. Als de keuze voor deze locatie wordt gemaakt, moet een sportveld worden verplaatst. De locatie aan de andere kant van de snelweg, in het stadiongebied, is kleiner van opzet en er wordt een relatie gezocht met de aanwezige sportvoorzieningen. Er zijn minder hotelkamers gepland, één vergaderzaal en daarbij zijn ook minder parkeerplaatsen nodig. De locatie is al bouwrijp, maar de tijdelijke parkeerplaatsen daar komen dan wel te vervallen.

Met beide ondernemers gaat het college een gelijke intentieovereenkomst aan, waarbij, als de raad voor de komst van een hotel kiest, ze verplicht zijn om de grond af te nemen en binnen vijf jaar te bouwen. Gebeurt dat niet dan heeft de gemeente het recht om rentevrij de grond terug te kopen.

Vervolg besluitvorming

De bespreking en het besluit over de komst van een hotel vinden plaats in de gemeenteraad van januari.