KORNWERDERZAND - In het Kazemattenmuseum zijn sinds kort zwaluwnesten geplaatst. Extra huisvesting voor de zwaluwen van Kornwerderzand. Dit op verzoek van Rijkswaterstaat.

In het Kazemattenmuseum broeden ieder jaar zwaluwen. Nesten worden gemaakt aan het kassagebouw maar ook aan het bezoekerscentrum onder de dakrand. Ook sommige kazematten zijn een favoriete plek voor zwaluwen om te nestelen.

Onder de bruggen bij Kornwerderzand, vlakbij het Kazemattenmuseum, zijn ook zwaluwnesten te vinden. Maar de bruggen worden vervangen, al is niet bekend wanneer dat gaat geburen. En dat betekent minder nestelmogelijkheden op Kornwerderzand. Rijkswaterstaat moest dan ook op zoek naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden. En die zijn gevonden. Met plezier gaf het Kazemattenmuseum toestemming om in het museum kant en klare zwaluwnesten te plaatsen. En zo geschiedde. Aan het kassagebouw en het bezoekerscentrum werden vijf tweelingnesten aangebracht. Plekken overigens die de zwaluwen zelf ook uitkiezen om hun nest te bouwen. 10 zwaluwparen hebben vanaf nu geluk. Hun nest is kant en klaar. Ze kunnen meteen beginnen met eitjes leggen en dan broeden maar.