FRIESLAND - Woensdagavond 13 december brengt de Friese Jeugdadviesraad haar eerste advies aan Provinciale Staten uit. Dit gebeurt tijdens de commissiebehandeling van de nieuwe structuur van Friese cultuurinstellingen.

In het advies richt de Jeugdadviesraad (FJAR) zich vooral op het Fries en de musea. Zo stelt de FJAR dat er grondige aanpak voor Fries in het onderwijs moet komen. Ook pleiten ze voor een jaarlijkse Friese dag in het basisonderwijs. De adviesraad is geen voorstander van het dagelijks zingen van het Friese volkslied in de klas. Wel zou het volkslied onderdeel moeten zijn van het traject ‘Frysk in het onderwijs’, een door de FJAR bedacht concept.

De FJAR vindt dat de provincie noodlijdende kleine musea in Fryslân niet moet steunen. Liever zien ze dat de subsidies voor de grote musea worden geïndexeerd.

Het doel van de Friese Jongerenadviesraad is het betrekken van jongeren bij de politiek. De raad biedt een platform waar jongeren mee kunnen denken over politieke kwesties binnen de provincie. De FJAR is in juli door Provinciale Staten ingesteld en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die op de agenda van de statenvergaderingen staan. ‘Cultuur’ is het eerste advies dat de FJAR aan Provinciale Staten uitbrengt.