MODDERGAT - In museum ’t Fiskershúske in Moddergat is van 1 juni t/m 23 augustus 2020 de expositie ‘Het veranderende landschap rond het dorp, 10 jaar. De Foudgumse School’ te zien. In de expositie hangen ruim 20 werken van studenten die de opdracht kregen het veranderende landschap rond Paesens-Moddergat te verbeelden.

Zes studenten van de Foudgumse School kregen dit voorjaar de examenopdracht werk te maken met dit thema. Het is onderdeel van een meerjarige opleiding aan de ‘Kleinste en Noordelijkste Academie voor de Nieuwe Schilderkunst. De studenten zijn: Arjen van der Schaaf, Nynke Landman, Monique van de Wal, Hetty Combs, Angelien Coco Martin en Ella Detmar.

De expositie wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Foudgumse School (2010-2020); De school richt zich op studenten die de figuratieve schildertechnieken volledig willen beheersen, om aldus overtuigend en krachtig werk te maken.

In 2010 richten Dinie Goedhart en Peter B. Van Houten de school op. De Academie krijgt de naam ‘De Foudgumse school’ (www.defoudgumseschool.nl) en docenten uit binnen- en buitenland gaven les met de op de historie gebaseerde nieuwe benaderingen van oude technieken.

Het meeste werk in de expositie is te koop. Ook is er een rijk geïllustreerd boekje te koop waarin onder andere het geëxposeerde werk in staat.

Informatie over openingstijden en reserveren is te vinden op www.museummoddergat.nl. In verband met een veilige openstelling van het museum in deze Coronatijd is het verplicht om vóór het bezoek een kaartje te reserveren.

Museum Dokkum
Naast de expositie in ‘t Fiskershúske is er ook een expositie ingericht in Museum Dokkum. Hier hangt werk van studenten, oud-studenten, docenten en ou-docenten. Ruim 50 werken geven een overzicht van ‘10 jaar Foudgumse School’. Deze expositie is ook te zien tot 23 augustus.