HEERENVEEN - Het college stelt de raad voor in te stemmen met een begroting die voor 2022 een sluitend saldo heeft. De jaren daarna laten een negatief resultaat zien.

Wethouder financiën Hedwich Rinkes: "We kunnen tekorten voor volgend jaar nu op diverse manieren opvangen. Maar we kunnen zo niet jarenlang doorgaan. We gaan ervan uit dat het Rijk met extra middelen over de brug komt. Met dit geld in het vooruitzicht zetten we koers naar een begroting met een verantwoord evenwicht tussen noodzakelijke bezuinigingen en maatschappelijke uitgaven. Een begroting waarin we ruimte houden voor investeringen in de samenleving en belangrijke voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers."

Besparen en investeren
Waar in 2022 nog een positief saldo is van € 0,3 miljoen loopt het tekort in de jaren daarna op tot € 2,7 miljoen in 2025. Om het tekort te beperken tot dit bedrag voert de gemeente een pakket bezuinigingsmaatregelen door. Het overblijvende tekort wordt opgevangen met eenmalige inkomsten en met spaargeld, de algemene reserve.

Het bezuinigingspakket bevat maatregelen in de zorg en openbare ruimte, verlaging van subsidies en verhoging van belastingen op ozb, parkeren en toerisme.
Meer bezuinigen vindt het college niet verantwoord. Het wil belangrijke maatschappelijke voorzieningen behouden en de collectieve ziektekostenverzekering nog een jaar in stand houden. En blijven investeren in de samenleving, bijvoorbeeld de kernen van Heerenveen, Akkrum en Jubbega verbeteren en wegen, bruggen en gebouwen onderhouden.

Voorzichtig en optimistisch
Voor de komende jaren lijken extra inkomsten het financiële perspectief voor Heerenveen te verbeteren.
In 2022 komt het Rijk met extra geld voor jeugdhulp. Mogelijk wordt dit eenmalige bedrag van € 3,9 miljoen omgezet naar een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast zijn de uitkeringen die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds opnieuw berekend. Het staat nog niet vast, maar de uitkering voor Heerenveen lijkt hoger uit te vallen.

Het college begroot voorzichtig en houdt daarom nog geen rekening met deze inkomsten.
Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd levert het college een verantwoorde begroting af, voor een stabiele en solide financiële positie van de gemeente.

Behandeling gemeenteraad
De raad bespreekt de begroting op 28 oktober in de Commissie Gezamenlijk en neemt op 11 november een besluit in de raadsvergadering.