HEERENVEEN - Bijna 1000 Vmbo leerlingen uit De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen hebben op 14 maart met zo’n 250 beroepsbeoefenaars gesproken in het Abe Lenstra Stadion. Wethouder Luciënne Boelsma verrichtte de feestelijke opening van On Stage.

Tijdens het Beroepenfeest van On Stage helpen beroepsbeoefenaren scholieren met hun toekomstige beroepskeuze door hen te vertellen wat hun werk inhoudt. Er was een breed scala aan beroepen op de beursvloer aanwezig, van automonteur tot een video-animatie bedrijf. Er was groot enthousiasme onder de professionals om hun passie voor hun vak te delen met de vmbo leerlingen. De leerlingen deden het geweldig. Zij hadden samen met hun docenten en de leerlingtrainers hard gewerkt aan een goede voorbereiding en ze waren nieuwsgierig naar al die mensen uit het bedrijfsleven die enthousiast vertelden over hun beroep en werkdag. Maar ze konden de beroepsbeoefenaren ook aan het denken zetten door vragen te stellen als ‘heeft u wel eens getwijfeld over uw baan’ en ‘wat vindt u het allerleukste van uw werk?’. In totaal zijn er ongeveer 1800 matches gemaakt tussen de leerlingen en de beroepsbeoefenaren. Op 2 april vindt de Doe dag van On Stage plaats, dan brengen de leerlingen een bezoek aan de professionals met wie ze een match hebben gemaakt.

Het Beroepenfeest en de Doe Dag van On Stage maken op de deelnemende scholen onderdeel uit van het programma voor Loopbaanoriëntatie en – begeleiding. Daarbij leren de jongeren om zichzelf te ontdekken aan de hand van loopbaanvragen als: wie ben ik, wat kan ik en wat vind ik leuk? Ze leren ook de eerste stappen om een eigen professioneel netwerk op te bouwen. Het komt vaak voor dat vmbo-leerlingen na On Stage een baantje, stage of hun uiteindelijke baan vinden via een ontmoeting op On Stage. Voor de werkgevers is dit een interessant gegeven, al doen de meeste beroepsbeoefenaren mee omdat ze ondersteuning willen bieden aan de jongeren die al zo vroeg ik hun schoolloopbaan lastige keuzes moeten maken voor hun beroepsrichting. “Had ik dit vroeger maar gehad”, is een veel gehoorde uitspraak tijdens het Beroepenfeest. En wie weet hebben een aantal werkgevers hun werknemer van de toekomst tijdens het Beroepenfeest gesproken.

Het Beroepenfeest Zuid Friesland On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin College, Kei College, Zuyderzee Lyceum, Linde College en Terra.