HEERENVEEN - Vanaf vandaag start een gezinswerker van de gemeente Heerenveen als praktijkondersteuner jeugd (POH-jeugd) bij huisartsenpraktijk Schoterpoort. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die te maken hebben met lichte psychische klachten kunnen twee dagdelen per week terecht bij een POH-jeugd. “Door deze samenwerking hebben we de mogelijkheid om kinderen en hun ouders snel te helpen in een vertrouwde omgeving. Problemen worden eerder gezien en zo kan vroegtijdig de juiste hulp ingezet worden.” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Een vertrouwde omgeving
Een POH-jeugd ziet veel verschillende problemen voorbij komen. De meeste hulpvragen gaan over het psychosociaal functioneren van jeugdigen, zoals angst-, stemmings- en verwerkingsproblematiek en teruggetrokken gedrag. Ook ouders kunnen terecht met vragen over het gezin of opvoeden. Door deze vorm van hulp te bieden binnen de huisartsenpraktijk is de drempel voor het zoeken van hulp lager. De huisartsenpraktijk biedt een vertrouwde omgeving, dichtbij huis.

Minder doorverwijzingen
Een POH-jeugd kan vaak in een aantal gesprekken al een mooi resultaat bereiken. Hiermee worden doorverwijzingen naar andere en vaak zwaardere vormen van zorg voorkomen. “Door een gezinswerker van de gemeente in huis te hebben, kunnen we problemen ook breder aanpakken. Wanneer problemen bijvoorbeeld voortkomen uit schulden binnen het gezin, dan kent zij de weg binnen de gemeente om ook daar passende hulp voor te bieden.” vertelt huisarts Ineke Veltman over de samenwerking met de gemeente.

Gezinswerker van Team Jeugd en Gezin
De gezinswerkers werken voor Team Jeugd en Gezin, een specialistisch jeugdteam binnen de gemeente Heerenveen. Zij zijn er speciaal voor gezinnen die hulp nodig hebben bij opgroeien en opvoeden. Het team kan snel actie ondernemen om gezinnen te helpen en kan o.a. toegang bieden naar specialistische vormen van jeugdhulp.

Uitbreiden van samenwerking
De inzet van de POH-jeugd in Heerenveen wordt in 2021 geëvalueerd. De gemeente hoopt ook bij andere huisartsenpraktijken een gezinswerker in te kunnen zetten als POH-jeugd.