HEERENVEEN - Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met een fractuur is er binnen Tjongerschans een speciale afdeling waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen: de Geriatrische Trauma Unit (GTU). Op deze afdeling werkt een team van verschillende specialisten intensief samen om deze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te behandelen. Patiënten herstellen sneller en de zelfstandigheid wordt gestimuleerd.

Door de toenemende vergrijzing is het aantal Spoedeisende Hulp-bezoeken voor ernstig letsel door vallen bij ouderen van 70 jaar en ouder de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Heupfracturen, polsfracturen en hersenletsel komen het meeste voor. Er zijn meestal meerdere gezondheidsproblemen tegelijk die de oorzaak kunnen zijn van de val en de gebroken heup. Om de groeiende stroom oudere patiënten met fracturen in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden, heeft ziekenhuis Tjongerschans op de GTU, onderdeel van de afdeling klinische geriatrie, extra bedden beschikbaar gesteld voor geriatrische trauma patiënten.

Specialistische behandeling voor kwetsbare ouderen

Op de Spoedeisende Hulp beoordeelt de geriater deze ouderen preoperatief op kwetsbaarheid. Zo kan er snel op situaties worden geanticipeerd en wordt achteruitgang voorkomen. Na de beoordeling wordt de patiënt opgenomen op de GTU. "Wij vinden het belangrijk om bij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis zowel onder- als overbehandeling te voorkomen," vertelt geriater Alie Timmer. Soms is een operatie onvermijdelijk. In andere situaties gaan de geriater en traumatoloog in overleg met de patiënt en de familie om te bespreken of een operatie wel de beste behandeling is voor de patiënt, of dat een pijnstillende behandeling een beter alternatief is. "Ons doel is om gezamenlijk tot de juiste behandeling te komen voor onze patiënten. Met de GTU bieden we hiervoor nu de juiste omgeving."

Revaliderend klimaat

De afdeling heeft een revaliderend klimaat en biedt de beste zorg voor vitale tot uiterst kwetsbare ouderen. Voor de patiënten resulteert de GTU in een kortere ligduur en een lager risico op complicaties en functionele achteruitgang. "We streven naar een zo goed mogelijk herstel met zo weinig mogelijk complicaties en terugkeer naar de woonsituatie van voor het ongeval."

Mochten geriatrische trauma patiënten in aanmerking komen voor revalidatie dan zijn er korte lijnen met de Geriatrische Revalidatie Zorg (zoals de Linde van ketenpartner Alliade) welke is gesitueerd naast de afdeling klinische geriatrie.