LEEUWARDEN - Er is goed nieuws voor de MBO-scholen in Fryslân. De komende drie jaar stelt het ministerie van OCW jaarlijks 100.000,- euro beschikbaar voor Fries onderwijs. Het geld kunnen scholen gebruiken om lesmateriaal aan te schaffen. De provincie Fryslân verdeelt het geld over de MBO-scholen.


Voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân is al enkele jaren geld beschikbaar voor Fries onderwijs. Via de Materiële ynstânhâlding Frysk (MYF) kunnen de scholen elk jaar voor een bepaald bedrag lesmateriaal voor Fries onderwijs aanschaffen. Zo’n financiële tegemoetkoming bestond echter nog niet voor het MBO. Daar is het Fries geen verplicht vak, maar de leerlingen krijgen later vaak wel met het Fries te maken in zowel werk als privé.

MBO-studenten konden de afgelopen jaren al kiezen voor een keuzevak Fries. De laatste tijd krijgt het Fries een stevigere positie in het vaste lesaanbod en in stages. Met het project Taalplan Frysk 2030 wil de provincie Fryslân het Fries in het MBO nog verder verstevigen voor alle MBO-studenten.

De provincie Fryslân heeft het afgelopen jaar meermalen gesproken met het ministerie van OCW over de mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming voor het MBO. Taalgedeputeerde Sietske Poepjes reageert verheugd: “Frysk ûnderwiis is tige wichtich foar de taalûntwikkeling en boppedat helpt it ús jongerein at se letter yn Fryslân te wurkjen gean. Dêrom wolle wy Frysk ûnderwiis fan pjut oant heger ûnderwiis.”

Met de nieuwe regeling voor het MBO vult het ministerie één van de afspraken uit de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer in.