HEERENVEEN - Op 18 november 2018 is het precies 99 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 - 1819) overleed. Op zijn sterfdag wordt de 'Domela Nieuwenhuis Dag' gehouden in Museum Heerenveen. Op het programma staat dit jaar een lezing van Paul Lucardie (socioloog en politicoloog) die start om 14.30 uur. Voorafgaand aan de lezing is de traditionele instaprondleiding door het Domela museum om 13.00uur. De Domela Nieuwenhuis Dag zal worden afgesloten met de feestelijke uitreiking van de Ferdinand Domela Nieuwenhuis Penning. Deze penning gaat uit naar een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam Mieras en er is een prijs aan verbonden van € 500,00.

De lezing van Paul Lucardie gaat over honderd jaar fascisme: van machtsbeluste massabeweging naar marginale politieke sekte. Lucardie neemt u bevlogen mee door de spannende geschiedenis van deze beladen politieke stroming. Vanaf het begin (in 1919) kende het fascisme twee gezichten: reactionair en revolutionair. Met die combinatie kon het onder bepaalde omstandigheden een massabeweging worden en in Duitsland en Italië zelfs de macht grijpen. Na 1945 is het ‘deftige’ gezicht praktisch verdwenen en leeft het voort in de vorm van neofascistische politieke sekten. Deze worden niet gezien als bedreigend voor het politieke systeem als zodanig, in tegenstelling tot populistische bewegingen. De vraag is of antifascisten wel voldoende onderscheid maken tussen deze krachten. Lucardie werkte als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt geraadpleegd door o.a. NRC Next en NOS Nieuwsuur over de politieke cultuur in Nederland. De toegangsprijs voor de lezing is € 5,00 inclusief een kopje koffie en een hapje en drankje achteraf. De instaprondleiding wordt u door het Ferdinand Domela Nieuwenhuisfonds gratis aangeboden als dank voor uw komst.