HEEREVEEN - Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds organiseert in samenwerking met Museum Heerenveen op zondag 9 oktober om 14.30 uur een lezing over het municipalisme op de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-dag. Filosoof en schrijver Roger Jacobs legt uit hoe de stad als tegenpool van neoliberaal globalisme en plattelandsconservatisme mogelijk effectiever is in de strijd tegen de huidige uitdagingen als sociale ongelijkheid en klimaatverandering dan overheden. Het programma begint om 14.30 uur en wordt gehouden in het Museumcafé van het museum. De toegangsprijs is € 5,00 voor Vrienden en € 7,50 voor gasten (inclusief een drankje en rondleiding voor de lezing om 13.00uur).

De jaarlijkse Domela-lezing wordt dit jaar gegeven door de Belgische filosoof en publicist Roger Jacobs en gaat over municipalisme, de stad zonder vrees. Jacobs bestudeert deze ruwe, herontdekte theoretische diamant en deelt zijn bevindingen op de Domela-dag in Heerenveen. Het idee achter het municipalisme is dat de stad de plek is om politiek opnieuw uit te vinden. Dus minder overheid, instituties en marktwerking maar vooral meer burger. Jacobs besteedt daarbij o.a. aandacht aan de ideeën van de Amerikaanse filosoof Murray Boockchin, die pleit voor vormen van directe democratie en diensten en economie meer in gemeenschapshanden wil brengen. Boockchins ideeën sluiten naadloos aan bij die van de anarchistische wetenschapper Peter Kropotkin (1842 – 1921), die eveneens pleitte voor een basisdemocratie van onderop.

Het duo Your Local Pirates (Joke Kaviaar en Peter Storm) zal voor de muzikale omlijsting zorgen tijdens de Domeladag. Zij zijn als ‘zingende rebellen’ vaak te vinden bij demonstraties en op alternatieve festivals om de sfeer nog rebelser te maken dan die al is. Voorafgaand aan de lezing is er bovendien om 13.00 uur traditiegetrouw de mogelijkheid om aan te sluiten bij een rondleiding door het Domela Nieuwenhuis Museum.

Het programma van de Domela-dag 2022 ziet er als volgt uit:
13.00 uur – rondleiding door het Domela Museum
14.00 uur – inloop dagprogramma
14.30 uur – Start programma met aanbieding onbekende brieven van Domela uit 1906 door Mieke en Hiske Schoorl.
15.00 uur – lezing Roger Jacobs over municipalisme
16.00 uur – uitreiking Domelapenning
16.10 uur – borrel

Tussendoor: optredens van Your Local Pirates!