HEERENVEEN - Inwoners uit Zuidoost-Friesland konden dit jaar voor het eerst subsidie aanvragen uit het Regiofonds. De projecten ‘Stroomopwaarts’ en ‘1 Miljoen Mini Missies’ zijn de twee projecten die als eerste in aanmerking komen voor deze subsidie. Deze week overhandigde wethouder Jelle Zoetendal een cheque van maar liefst 50.000 euro aan de beide initiatiefnemers. Het Regiofonds heeft als doel om de leefbaarheid en samenwerking in de regio Zuidoost-Friesland te versterken.

Wethouder Jelle Zoetendal van gemeente Heerenveen: “Deze twee initiatieven dragen hier zeker aan bij! Met het creëren van actieve netwerken in de regio, wordt de samenwerking tussen inwoners onderling en met partijen versterkt. Ik hoop dat er meer van dit soort prachtige initiatieven worden aangemeld, het geeft de regio een enorme impuls!”

Stroomopwaarts
In het project Stroomopwaarts slaan musea in Zuidoost Friesland de handen ineen. Nieske Ketelaar, directeur van museum Drachten: “Zuid Oost Friesland is een unieke regio met een heel eigen historie en aantrekkingskracht die het verdient om beter ontdekt te worden. We nemen de mensen op verschillende manieren mee naar het gebied. Op een bijzondere wijze laten we zien hoe er toen, nu en straks gewerkt werd en kan worden aan vitale dorpen en sterke economische kernen in een veerkrachtig landschap.”

1 Miljoen Mini Missies (1MMM)
1Miljoen Mini Missies (1MMM) is een project van stichting Vier. “Het idee achter 1Miljoen Mini Missies is simpel. Ik, alleen, kan niet de hele wereld veranderen. Maar samen met mensen in mijn dorp, wijk of buurt kan ik wel mijn-hele-kleine-stukje- aarde mooier, socialer en duurzamer maken. Wanneer we allemaal met mini missies onze-eigen-plekop- de-planeet mooier maken, wordt toch de hele wereld mooi!” zegt Gretha Oost, een van de bedenkers van het project.

Tweede aanvraagperiode
Op 10 januari 2022 opent het Regiofonds voor de tweede ronde. Er kan tot en met 3 februari 2022 subsidie worden aangevraagd. Mensen met een idee of die een project willen indienen, worden verzocht om op tijd contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Regio Deal Zuidoost Friesland
Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Meer informatie over het Regiofonds en de Regio Deal Zuidoost Friesland zie: www.regiodealzuidoostfriesland.nl