GROU - Onder het motto ‘Wij willen minder voetbalvelden’ hebben jeugdspelers van de Grouster Amateur Voetbal Club (G.A.V.C.) op donderdag 18 juni de campagne De Friese Voetafdruk gelanceerd. Dit deden zij samen met voormalig topvoetbaltrainer/coach Foppe de Haan en voetballers van SC Cambuur en SC Heerenveen. Met deze humoristische insteek vragen zij aandacht voor een belangrijk onderwerp: de te grote ecologische voetafdruk. Iedereen heeft een stukje aarde nodig om van te leven. Beschikbaar is 1,6 hectare, we gebruiken echter bijna 5 hectare. Dat staat voor 8 voetbalvelden. De aarde wordt in een hoog tempo opgemaakt.


Ook Grou2030, Business Club Grou, Grou Breed, Kringloopwinkel Grou, Pleatslik Belang Grou, gedeputeerde Sander de Rouwe, wethouder Bert Wassink van de Gemeente Leeuwarden, directeur Martin Cnossen van Merk Fryslân en financieel directeur Gerald van den Belt van SC Cambuur waren bij de lancering.

3 aardbollen
De urgentie om te komen tot een duurzamere levensstijl en een kleinere voetafdruk is groter dan ooit. In 2019 viel de Earth Overshoot Day al op 29 juli. In Nederland zelfs al op 4 mei. De Earth Overshoot Day is de dag waarop we hebben verbruikt wat de aarde in een jaar aan hernieuwbare grondstoffen kan leveren. Leven op deze voet betekent dat we in Nederland 3 aardbollen per jaar nodig hebben en wereldwijd gemiddeld 1.7 aardbollen. We leven op te grote voet. Maar, we kunnen dit veranderen! En dat is nog leuk, lekker, gezellig en goed voor jezelf, de natuur, de portemonnee en de lokale economie ook. Een kleinere voetafdruk is een grote stap vooruit.

Campagne
Vanaf deze zomer t/m november 2020 brengt de campagne De Friese Voetafdruk inspiratie, acties, tips en leuke activiteiten voor een duurzamere levensstijl. De campagne zet in op het verkleinen van de Friese Voetafdruk en is gericht op Friese inwoners. Iedereen kan meedoen, als individu en als groep. Voor de invulling en uitvoering wordt samengewerkt met kinderen, inwoners, ondernemers en bestuurders uit diverse gemeenten. De campagne sluit goed aan bij de ambities in Fryslân voor een circulaire economie: slimmer en anders omgaan met onze grondstoffen zodat we welvarend kunnen leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie.

Lekker Dichtbij Streekzomer Fietsroute
De lancering van campagne ging samen met een primeur. Aangeboden werd de 1e Lekker Dichtbij Streekzomer Fietsroute als voorbeeld van een activiteit waarmee de vakantie/vervoer/voedings-voetafdruk kan verkleind.

Over de voetafdruk
Het instrument de Friese Voetafdruk is in 2016 ontwikkeld door Friese Milieu Federatie in samenwerking met de Provincie Fryslân. De Friese Voetafdruk geeft inzicht in de voetafdruk van de Friese inwoner. Via circa 40 vragen ( www.friesevoetafdruk.nl) over diverse thema’s als wonen, voedsel, transport, vakantie, energie, afval en goederen wordt de voetafdruk gemeten en krijgt de deelnemer handige persoonlijke en algemene tips voor hetverkleinen ervan.

Het instrument is laagdrempelig, gratis, herkenbaar en praktisch. Met ditzelfde instrument kan naast een individuele, ook een groeps- en Friese Overshootday worden berekend. Groepen zoals een voetbalclub, dorp, energiecoöperatie, school, bedrijf, gemeente kunnen via www.friesevoetafdruk.nl een groepscode opvragen waarmee de voetafdruktest kan worden ingevuld. Hierdoor is het mogelijk om een voetafdruk op groepsniveau vast te stellen. In andere provincies wordt deze voetafdruktest ook gebruikt.

Initiatief
De Campagne de Friese Voetafdruk is een initiatief van de Friese Milieu Federatie. De campagne wordt gerealiseerd met steun van verschillende partijen. Betrokken zijn onder andere Grou2030, Business Club Grou, Grou Breed, Kringloopwinkel Grou, Pleatslik Belang Grou, Voetbalclub G.A.V.C., Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Weststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, SC Cambuur, SC Heerenveen, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Merk Fryslân en Circulair Friesland.