HEERENVEEN - Sinds de oprichting in 2016 groeit het leerlingenaantal van basisschool De Buitenkans ongekend hard. Uitbreiding ligt dan ook in het verschiet. Het succes van de school kenmerkt zich door de pedagogische visie van Reggio Emilia en de geïntegreerde samenwerking met kinderopvang Villa de Buitenkans en het Integraal Kindcentrum (IKC).


Uitbreiding in 2023

Met ruim 160 leerlingen en een toenemende vraag is uitbreiding van het aantal lokalen nodig. Naar verwachting gaat de basisschool in 2023 uitbreiden. 'We merken steeds vaker dat ouders op zoek zijn naar een ander type school voor hun kinderen', aldus directeur Theo Rinsma. 'We zijn trots dat ons onderwijsconcept zo goed werkt en we blijven groeien. Ouders zijn hierdoor wel genoodzaakt om hun kinderen tijdig aan te melden. Veel klassen zitten al vol, dus ze moeten er snel bij zijn.'

Samenwerking met kinderopvang en BSO

Al vanaf hun eerste levensjaar kunnen kinderen bij De Buitenkans terecht. De basisschool heeft namelijk een volledig geïntegreerde samenwerking met kinderopvang Villa de Buitenkans en IKC de Buitenkans. Het pedagogisch beleid is hierbij volledig op elkaar afgestemd. Hierdoor stromen kinderen vanuit de kinderopvang eenvoudig door naar de basisschool. Ook de overgang van een schooldag naar de buitenschoolse opvang verloopt soepel. Theo Rinsma: 'Wij spreken dan ook niet van een buitenschoolse opvang, maar van een verlengde schooldag. Het vindt allemaal in dezelfde lokalen en met dezelfde begeleiders plaats'.

Vernieuwend onderwijsconcept

In de pedagogische visie van De Buitenkans staat het kind centraal en leren kinderen vanuit hun eigen interesse. Deze vorm van bijzonder onderwijs is uniek in Nederland. Theo Rinsma: 'Kinderen zijn verschillend in hun ontwikkeling en dat mag bij ons. Bij ons sluit het aanbod aan op de behoefte van het kind, in plaats van dat het kind aansluit op het leerprogramma van de school. Hierdoor kunnen kinderen bij ons niet op hun eigen ontwikkeling achterlopen.'