FRIESLAND - Veiligere wegen in Fryslân. Daar werken we hard voor. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt nu uit onderzoek van Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders).

Zij deed een landelijk onderzoek naar de wegbeleving onder 11.000 Nederlandse automobilisten.

Uit het onderzoek blijkt dat Friezen bovengemiddeld tevreden zijn over de provincie als wegbeheerder. Deze waardering is, samen met die in Gelderland, de hoogste van alle provincies. Waar zijn Friezen zo tevreden over? De top 5:

  1. Algemene tevredenheid over wegbeheerder
  2. Uitzicht op het landschap
  3. Bewegwijzering
  4. Kwaliteit van de wegen
  5. Staat van het wegdek

We zijn nog niet klaar

Hoewel we erg tevreden zijn met de resultaten van het onderzoek van Platform WOW, zijn we nog niet klaar. Integendeel: ook de komende jaren werken we nog hard aan veilige wegen in Fryslân. Daarmee verbeteren we ook de doorstroming en de bereikbaarheid van onze provincie.

Naast de aanpak van onveilige kruispunten en oversteken, gaan we de komende tijd aan de slag met het verwijderen of beschermen van obstakels in de bermen (zoals paaltjes of bomen). Ook passen we op verschillende locaties de markering aan, om de herkenbaarheid en zichtbaarheid op de weg voor automobilisten te verbeteren. Kijk voor alle locaties waar we werken op www.veiligewegen.frl.

Wilt u alle resultaten van het onderzoek bekijken? U kunt de rapportage downloaden op

de website van Platform WOW.