HEERENVEEN - Op donderdagavond 30 juni heeft de gemeente Heerenveen het nieuwe college van burgemeester en wethouders gepresenteerd voor de periode 2022 - 2026.

Dit college bestaat naast burgemeester Tjeerd van der Zwan en gemeentesecretaris Jeroen van Leeuwestijn uit twee nieuwe wethouders: Sybrig Sijtsma (PvdA) en Gerrie Rozema (GroenLinks). Jelle Zoetendal (PvdA), Hedwich Rinkes (CDA) en Jaap van Veen (VVD) maakten ook al deel uit van het vorige college.

Vijf wethouders
Reden voor de uitbreiding van drie naar vijf wethouders, is enerzijds de hoeveelheid opdrachten en de complexiteit van de uitdagingen waar onze gemeente voor staat. Anderzijds willen de wethouders vaker en actiever naar buiten treden en zo intensiever optrekken met inwoners en ondernemers. Dit is met vijf wethouders beter te behappen dan met drie. De burgemeester heeft bovendien de wens geuit om zijn portefeuille te depolitiseren. Deze wordt daarom aan de portefeuilles van de wethouders toegevoegd.

Tien programma’s
Naast portefeuilles nemen de wethouders de komende collegeperiode ook programma’s voor hun rekening. Deze tien programma’s zijn beschreven in het hoofdlijnenakkoord en overstijgen de portefeuilles. Ze zijn een samenvoeging van verschillende opgaven en transities van het college, die elkaar beïnvloeden of met elkaar te maken hebben. Zo gaat het programma ‘huisvesting’ over wonen, maar ook over landschap en milieu, zorg, duurzaamheid, economie en de energietransitie.

De portefeuille- en programmaverdeling wordt officieel bekrachtigd in de collegevergadering van dinsdag 5 juli aanstaande.