HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen, woningcorporaties Accolade en Elkien, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, HuurdersBelangenVereniging Heerenveen en huurdersvereniging De Bewonersraad maken jaarlijks gezamenlijk afspraken over volkshuisvesting. De nieuwe afspraken voor 2020 zijn dinsdag 3 december ondertekend.

Wethouder Jaap van Veen: “In een dynamisch proces, hebben we samen bepaalt wat de belangrijkste punten zijn om het komende jaar mee aan de slag te gaan. Het betreft zes concrete afspraken, namelijk:
1. Onderzoek naar behoefte nieuwbouwlocaties voor sociale huur in Heerenveen
2. Energietransitie (structurele verandering naar steeds meer klimaat neutrale energievoorzieningen)
3. Klimaatadaptatie (maatregelen die inspelen op het veranderende klimaat)
4. Afstemmen leefbaarheid in wijken en dorpen
5. Langer zelfstandig thuis wonen
6. Samen werken aan betalingsproblematiek

Namens de woningcorporaties, Harro Eppinga: “Als bestuurders zijn wij tevreden met de afspraken die voor dit jaar zijn vastgelegd. Gezamenlijk investeren we als corporaties in 2020 voor 11 miljoen aan nieuwbouw en 22,8 miljoen aan renovatie en onderhoud van sociale huurwoningen.”
Voorzitter Marik van Wijk van HuurdersBelangenVereniging Heerenveen is tevreden met de nieuwe afspraken die gemaakt zijn “Voor onze huurders is het belangrijk dat zij met plezier wonen. De afspraken dragen hier zeker aan bij. Zo wordt er € 519.000,- ingezet op buurtbeheerders, aandacht voor kwetsbare groepen en activiteiten met bewoners om de woonomgeving te verbeteren. Een mooie ontwikkeling”.