HEERENVEEN - Vandaag was de start van de Wiete Himmelwike in de gemeente Heerenveen. Wethouder Jaap van Veen gaf samen met de leerlingen van OBS Akkrum het startsein voor dit zwerfafvalproject. Deze week gaan bijna 400 leerlingen van acht basisscholen het water op in Akkrum, Aldeboarn, Mildam, Skoatterwâld en Heerenveen om zwerfafval op en onder water op te ruimen.

Wethouder Jaap van Veen: “Dankzij het project Schoon Belonen is onze gemeente al een stuk schoner geworden. Maar op en rond het water vinden we ook veel afval. Met de Wiete Himmelwike vragen we hier specifiek aandacht voor”.

Bewustwording gevolgen van zwerfafval

Tijdens de Wiete Himmelwike gaan de kinderen suppen, magneetvissen en de Omrin-VR-experience beleven. Het doel is om zwerfafval te voorkomen door kinderen van jongs af aan bewust bij het onderwerp te betrekken.

Schoon water


Op de laatste dag van de Wiete Himmelwike sluit wethouder Gerrie Rozema aan bij de activiteiten. Rozema heeft het onderwerp water in portefeuille: “Schoon water is van groot belang voor planten en dieren die in het water leven, maar zeker ook voor de mens. Helaas is het niet goed gesteld met de waterkwaliteit in Nederland.

Door mee te helpen bij de schoonmaakacties tijdens de Wiete Himmewike zien jongeren hoeveel vuil er in het water ligt en worden ze zich bewust van de gevolgen van watervervuiling. Het mooiste is natuurlijk dat ze helpen ze om het water schoner te maken.”

Schoon Belonen Heerenveen

Een groot aantal basisscholen in de gemeente Heerenveen doet ook mee aan het zwerfafvalproject Schoon Belonen Heerenveen. De scholen kunnen dan een schoonmaakgebied in de gemeente adopteren. Iedere maand organiseren zij een opruimactie in hun schoonmaakgebied om kinderen na te laten denken over zwerfafval. Meer informatie hierover staat op www.heerenveen.nl/schoonbelonen.

Wiete Himmelwike

Meer informatie en het uitnodigingsfilmpje voor de scholen is te vinden via https://www.heerenveen.nl/wonen/afval/wietehimmelwike/