HEERENVEEN - Een horecagelegenheid is zowel inpasbaar, wenselijk als haalbaar in recreatiegebied De Heide. Dit is de uitkomst van het horecaonderzoek dat in het najaar van 2023 gehouden is. Het college stelt de raad voor om een budget voor het uitschrijven van een prijsvraag voor de selectie van een exploitant en een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van nutsvoorzieningen. De raad wordt hierover geïnformeerd in maart 2024 en neemt een financieel besluit in juli 2024.

Wethouder Recreatie & Toerisme Hedwich Rinkes: “De Heide trekt het gehele jaar rond veel bezoekers, het is echt een prachtig recreatiegebied. Het afgelopen jaar hebben we al een aantal stappen gezet om de gastvrijheid in het gebied te vergroten. En ook dit jaar wordt er nog volop gewerkt aan de uitvoering van het plan van aanpak. Een horecagelegenheid met sanitair maakt het geheel straks compleet”.

Uitkomsten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 81% van de 1060 respondenten positief is over een horecagelegenheid in het recreatiegebied. De stemmers konden kiezen uit vier verschillende concepten. Het concept ‘Strand op de Heide’ kwam als favoriet met 68% van de stemmen uit de bus. En 44% koos voor de ‘Hut op de Heide’. Ongeveer twee derde van de stemmers zegt minstens 1 keer per maand gebruik van de horeca te gaan maken.

Uitschrijven prijsvraag best passende horeca onderneming
In de afgelopen jaren informeerden verschillende horecaondernemers bij de gemeente naar de mogelijkheden om een horecagelegenheid te exploiteren op De Heide. Om zo transparant mogelijk te werk te gaan en uiteindelijk de best passende horecaonderneming te krijgen, stelt het college voor om de selectie voor een exploitant te selecteren via een prijsvraag. Op deze manier worden ondernemers uitgedaagd om zelf een plan te maken en krijgt de omgeving/gebruikers een kans om mee te denken.