HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft onlangs onderzoek laten doen naar wat topsport in Heerenveen oplevert. Dit onderzoek is bedoeld als ondersteuning van besluitvorming voor enkele financiële vraagstukken die in de gemeente voorliggen.


"Heerenveen wordt door buitenstaanders in een adem genoemd met topsport. Ook wij zien (top)sport als een onderscheidende kernkwaliteit die Heerenveen uniek maakt," zegt wethouder sport Jelle Zoetendal. "Maar wat het economisch effect van topsport concreet is, wilden we scherper in beeld krijgen."

Economisch effect topsport
Het onderzoek laat zien dat de economische impact van topsport in Heerenveen op jaarbasis € 50,4 miljoen is. Daarvan komt € 19,1 miljoen in Heerenveen zelf terecht.

Hiervan is bijna € 10 miljoen afkomstig (rechtstreeks of indirect) van de vier topsportorganisaties: de werknemers, topsporters, profvoetballers en coaches van die topsportorganisaties leveren opgeteld een economische bijdrage van een kleine € 7 miljoen. De bezoekers leveren tenslotte Heerenveen zo'n € 2,4 miljoen per jaar op.

De Friese en Nederlandse economie profiteren voor de overige € 31,3 miljoen per jaar. Daarnaast levert topsport in Heerenveen ruim 300 banen op.

Onderzoek
"Dit onderzoek laat letterlijk zien dat topsport wel degelijk wat oplevert," aldus Zoetendal. "In de discussies gaat het immers vaak over de kosten van topsport-accommodaties en -organisaties. Nu kunnen we die beter afzetten tegen de economische voordelen."

Het onderzoek werd uitgevoerd door economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio. Het bureau heeft - onafhankelijk en objectief – de gegevens die er lagen, geactualiseerd. Decisio onderzocht het economische effect van vier organisaties in Heerenveen: sc Heerenveen, Thialf, Team NL centrum Noord & Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en Sportstad Heerenveen.

Sport is meer dan geld
Naast het grote financiële effect zorgt topsport voor een enorme stimulans in de breedtesport: zien sporten doet sporten. Zoetendal: "Sport geeft mensen plezier en het zorgt natuurlijk weer voor bijvoorbeeld gezondheidsvoordelen."

Daarnaast speelt sporten ook een rol bij persoonlijke ontwikkeling, beleving en talentontwikkeling. Bovendien is de imago-waarde van topsport in Heerenveen groot. Het 'merk' Heerenveen en de associatie van 'Heerenveen = topsport' is inmiddels ijzersterk binnen en buiten Nederland. Dat zorgt op zijn beurt weer voor een gunstig vestigingsklimaat.