HEERENVEEN - Goede voorzieningen voor ouderen, veel groen in de wijk of ruimte voor agrarische bedrijven… Wat vinden inwoners belangrijk voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in hun wijk of dorp? De gemeente Heerenveen gaat hierover met hen in gesprek. De gesprekken leveren bouwstenen voor de Omgevingsvisie die de gemeente gaat maken. In maart organiseert de gemeente de eerste Omgevingsdialogen met inwoners.

Blik op de toekomst
Hoe de gemeente Heerenveen er rond 2030 uitziet, kan niemand exact voorspellen. Toch kijkt wethouder Jaap van Veen graag samen met inwoners vooruit. “We kunnen al wel nadenken over wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen. Hiermee kunnen we richting geven aan de toekomst.” Dat de gemeente dit samen met haar inwoners doet, is volgens Van Veen vanzelfsprekend. “Inwoners weten als geen ander wat er leeft in een straat, wijk en dorp. Zij wonen er tenslotte.”

Goed omgaan met snelle veranderingen
De samenleving verandert in snel tempo. Hoe gaan we hiermee om in onze eigen omgeving? Als antwoord hierop maakt de gemeente Heerenveen -net als alle gemeenten in Nederland- een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid. Zijn er goede voorzieningen voor ouderen en voor jongeren? Hoe kunnen we het beste omgaan met onze bedrijventerreinen? Om over dit soort vragen uiteindelijk de juiste keuzes te maken, nodigt de gemeente eerst inwoners uit om mee te denken.

Inwoners uitgenodigd: geef uw kijk op Heerenveen
Wat vinden inwoners belangrijk, waar zien zij kansen? Alle inwoners kunnen hun kijk geven op de toekomst van hun dorp, wijk of heel Heerenveen. Dat kan tijdens de eerste serie omgevingsdialogen ‘Mijn Kijk op Heerenveen’. Na deze bijeenkomsten organiseert de gemeente Heerenveen de komende maanden meer meedenkmomenten waarbij inwoners online, in bijeenkomsten en in hun buurt hun visie kunnen geven.

Omgevingsdialogen
12 maart 19.00 uur De Kiekenhof, Molenweg 29, Nieuwehorne
Jubbega – Hoornsterzwaag – Bontebok - Nieuwe- en Oudehorne

14 maart 19.00 uur Hotel Tjaarda: Koningin Julianaweg 98, Oranjewoud
Oranjewoud - De Knipe – Katlijk – Mildam - Oude- en Nieuweschoot -Oranjewoud

21 maart 19.00 uur OBS Akkrum: De Stringen 1, Akkrum
Akkrum – Nes - Aldeboarn

26 maart 19.00 uur MFA Aengwirden: It Hiem 3, Tjalleberd
Haskerdijken – Terband – Tjalleberd - Gersloot-polder - Gersloot

28 maart 19.00 uur Nordwin College: Domela Nieuwenhuisweg 3, Heerenveen
Heerenveen

Meer informatie over de omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen staat opmijnkijkopheerenveen.nl.

Omgevingsvisie en Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Na de invoering van deze nieuwe wet kan de gemeente meer per gebied bepalen welke regels ze wil stellen. Bovendien verplicht de wet gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen. De visie gaat over alles om ons heen, zoals water, wonen, cultuur, natuur, verkeer en landbouw. De Omgevingsvisie omschrijft niet in detail wat wel en niet mag. Er staat in grote lijnen in wat we belangrijk vinden. Daarmee geeft het richting voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. De visie werkt door in nieuw beleid, waaronder beleidsplannen en de herziening van bestemmingsplannen.