HEERENVEEN - Op maandag 1 oktober starten opruimwerkwerkzaamheden van de Gasunie bij Het Meer. Een oude gasleiding wordt verwijderd. Deze is overbodig geworden door de aanleg van een nieuwe gasleiding. De oude leiding wordt opgegraven en in zo groot mogelijke delen in de berm gelegd. Het kan zijn dat de leiding op de kant nog ‘uitdampt’ en dat er tijdelijk een gaslucht is waar te nemen. Dit is ongevaarlijk. Vervolgens wordt de leiding ingekort en afgevoerd. De werkzaamheden duren tot en met donderdag 11 oktober 2018.

De werkzaamheden vinden in verschillende fases plaats:

1 Mercurius richting de verkeerslichten
maandag 1 t/m vrijdag 5 oktober
Er kan hinder ontstaan vanwege het werkverkeer. Fietsers moeten extra opletten omdat het werkverkeer soms ook over het fietspad gaat.

2 K.R. Poststraat richting kruising Het Meer
woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober
Er kan hinder ontstaan vanwege het werkverkeer. Het fietspad is gewoon te gebruiken.

3 Rotonde bij Het Meer
maandag 8 en dinsdag 9 oktober
Omdat hier veel fietsers langskomen die naar school gaan, zijn de werkzaamheden tussen 9 en 15 uur.
Het fietspad in de buurt van Het Meer nr. 67 wordt afgesloten. Hierdoor moeten fietsers de rotonde 3 kwart nemen in tegengestelde richting. Er zijn verkeerregelaars aanwezig om dit in goede banen te leiden.
Automobilisten hebben deze 2 dagen veel hinder van het werkverkeer. Ook hier worden verkeersregelaars ingezet.

4 Rotonde bij Het Meer (het fietspad richting de tunnel)
woensdag 10 en donderdag 11 oktober
De weg/fietspad Het Meer wordt half afgesloten. Fietsers moeten hierdoor afstappen en een stukje lopen, bij de rotonde kunnen ze weer verder fietsen. Er zijn verkeerregelaars aanwezig.
De aanpassingen aan de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud moeten zorgen voor een vlottere en veiligere doorstroming. Ook op de wegen naar de toe- en afritten. Het ‘echte’ werk aan de K.R. Poststraat start na de zomer van 2019. Voordat de situatie verbeterd is, zal er eerst de nodige hinder zijn.