HEERENVEEN - Inwoners en bedrijven die zelf aan de slag gaan met duurzame energie, kunnen vanaf vandaag een aanvraag doen bij een speciaal fonds. Niet als individu, maar juist als wijk, buurt of coöperatie. In de gemeente Heerenveen zullen vijf initiatieven ondersteuning krijgen van het fonds met een waarde van maximaal € 100.000,- per initiatief. De gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân dragen beide 250.000 euro bij. Wethouder Jelle Zoetendal en gedeputeerde Sietske Poepjes hebben het fonds gister officieel geopend.


Met 'Eén voor één groener' zijn al heel wat mensen gestart met het groener en duurzamer maken van Heerenveen. Elke stap daarin draagt bij, groot en klein. Maar soms kan dat niet alleen. Soms is het idee net even te groot of zijn gespecialiseerde bedrijven nodig om het af te krijgen. Daarvoor start de gemeente op initiatief van de raad met LEEF: het Lokaal Energie Experimenten Fonds. In het thematisch raadsakkoord is energietransitie een van de onderwerpen waarbij de gemeenteraad actief inwoners oproept mee te denken. De wens, starten met experimenteren om zo actief te leren door te oefenen, komt nu tot uiting in het project LEEF.

Wat is LEEF?
Bij het lokaal energie experimenten fonds kunnen initiatieven aankloppen die als groep een grote stap willen zetten in het opwekken van duurzame energie. Daar is vaak veel voorbereiding bij nodig wat kosten met zich meebrengt. Dit vormt regelmatig een drempel om een project op te starten. Wethouder Jelle Zoetendal: "Het is immers best spannend om aan de voorbereiding te beginnen als het niet zeker is of het project ook kans van slagen heeft. Daar is het LEEF voor. Het ondersteunt wijken, buurten, bedrijven of energiecoöperaties om energieprojecten van de grond te krijgen. Met als doel dat het opwekken van duurzame energie meer in eigendom komt van de gemeenschap."

Ook gedeputeerde Sietske Poepjes ziet in LEEF een goede oplossing om lokale initiatieven van de grond te krijgen: "LEEF sluit helemaal aan bij Friese aanpak in de overstap naar schone energie: van, voor en door de inwoners zelf. Daarnaast is het fonds een goede manier om te ervaren hoe het in de praktijk werkt. Die ervaringen nemen we mee, bijvoorbeeld bij het gebiedsfonds van Windpark Fryslân zodra dat klaar is."

Voor wie is het fonds bedoeld?
LEEF is er voor de mensen uit Heerenveen, voor een initiatief in de gemeente zelf. Een groep inwoners die bijvoorbeeld met de buurt lokaal energie opwekt. Of warmtepompen wil plaatsen. Er zijn middelen en ondersteuning nodig om het experiment uit te voeren. Het beoogde resultaat is dat veel energie bespaard of opgewekt wordt zodat Heerenveen haar CO2-uitstoot vermindert. Dat mag groot in aanpak zijn, maar ook klein starten, als het dan maar vaak herhaald kan worden door meer mensen in Heerenveen. Er kan voor maximaal € 100.000,- ondersteuning gevraagd worden. Dit geld is bedoeld om mensen in te huren in de voorbereiding of om een proefmodel uit te voeren.

Officiële lancering
Op donderdag 19 november is het LEEF officieel gelanceerd. Sietske Poepjes, gedeputeerde van Provincie Fryslân en Jelle Zoetendal, wethouder Gemeente Heerenveen, gaven samen de aftrap. Zij introduceerden de troon voor 'Groene Gangmakers'.

Interesse?
Op de website www.eenvooreengroener.nl/groenegangmakers staat wat voor soort projecten in aanmerking komen en wat de voorwaarden zijn. Initiatieven hebben in januari en februari 2021 de tijd om de formele aanvraag op te stellen. In maart 2021 wordt aan vijf initiatieven subsidie toegekend. Dit na presentatie aan en beoordeling door een officiële beoordelingscommissie.

Hulp door een expert
Inwoners met ideeën voor duurzame energie kunnen vanaf vandaag hun initiatief delen met de gemeente. Die bekijkt samen met de initiatiefnemers of de ideeën in aanmerking komen voor het fonds. Ook krijgen de inwoners hulp bij de formele aanvraag.

Inwoners en bedrijven die graag een experiment starten kunnen zich aanmelden bij Michael Urlings, projectleider LEEF: 06-11462095 of via duurzaam@heerenveen.nl.