HEERENVEEN - Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 16 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De aanvraagperiode sluit op 11 oktober (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Kom je ook jouw project pitchen?
Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden. Zo kunnen ze hun plannen nog versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen. Meld je tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Wanneer: Woensdag 18 september van 15:00u tot 18:00u.
Waar: MFC De Nije Stienze, Kerkweg 9, Nijeholtpade
Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.