HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling Klaverblad Noordoost vastgesteld. Heerenveen wil het gebied aan de noordzijde van de A7 ontwikkelen tot een bedrijventerrein, zonnepark en natuurinclusieve landbouw. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in een zogenoemd Masterplan. In september spreekt de gemeenteraad over het voorstel.

In mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de beoogde ontwikkeling van het gebied Klaverblad Noordoost in Heerenveen. De afgelopen periode is de ontwikkeling in afstemming met de omgeving verder uitgewerkt. Het Masterplan vormt de basis voor het vervolg van het project.

Wethouder Jaap van Veen "Klaverblad Noordoost bestaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7, tegenover het bedrijventerrein IBF Heerenveen. Hier willen we een gebiedsontwikkeling realiseren die bestaat uit een bedrijventerrein van ongeveer 40 hectare, een zonnepark van ongeveer 30 hectare en ongeveer 50 hectare natuur inclusieve landbouw. Een uniek project, waarbij de verschillende onderdelen het plan naar een hoger niveau tillen."

Masterplan
In het Masterplan staat beschreven aan welke ambities het toekomstig bedrijventerrein, het zonnepark en de natuurinclusieve landbouw gaan voldoen. Zo wordt het gebied evenwichtig, duurzaam en in samenhang ontwikkelt en stimuleert het de economische activiteiten en bedrijvigheid in Heerenveen. Daarnaast draagt het bij aan de ambitie om energieneutraal te worden en wordt de biodiversiteit vergroot door in te zetten op natuurinclusieve landbouw.

Omgeving
Omwonenden van het gebied hebben tijdens een Sinnetafelproces de eerste lijnen voor het ontwerp op papier gezet. Aan de hand van deze inbreng is het ontwerp verder uitgetekend. Tussentijds is het schetsontwerp getoetst bij de betrokkenen. Door hen te betrekken bij de planvorming, is er voldoende draagvlak bij de omgeving.

Proces
Naast het Masterplan loopt het planologisch traject om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan Klaverblad Noordoost in april 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderdeel van het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (MER). Als alle trajecten zijn doorlopen start vanaf 2022 de uitvoering van de gebiedsontwikkeling.