HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het groot onderhoud van recreatiegebied De Heide naar voren te halen in de planning en het benodigde budget hiervoor nu alvast beschikbaar te stellen. Vanuit de Regiodeal Zuidoost Friesland is geld beschikbaar om het gebied te verbeteren. Door het groot onderhoud hieraan te koppelen krijgt De Heide een complete opknapbeurt. De gemeenteraad beslist hierover op 25 mei 2023.


"Natuurlijk is het mooi om de middelen te hebben om het gebied een plus te geven, maar dan moet de kwaliteit van de basis ook op orde zijn" stelt wethouder Hedwich Rinkes. "Daarom vragen we de raad om deze kans aan te grijpen en deze investering niet uit te stellen tot na 2027, maar naar voren te halen." Het gaat dan om een investering in het parkeerterrein, het beter toegankelijk maken van de paden in het gebied en groot onderhoud in het groen.

Lazy Nature als uitgangspunt

In het najaar van 2022 vroeg de gemeente aan gebruikers van het gebied een voorkeur voor een ontwikkelstijl uit te spreken. Bijna 1000 mensen reageerden op deze oproep waarvan meer dan de helft aan gaf dat zij het concept 'Lazy Nature' het beste bij het recreatie- en natuurgebied vinden passen.

Afweging van belangen

Vanwege de grote diversiteit aan gebruikers is het een puzzel om alle belangen te wegen en de juiste keuzes te maken. In verschillende gespreksrondes met vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen is daarom gesproken over invulling van het gebied. De gemeenteraad gaf daarnaast opdracht om ook jongeren mee te laten denken in de plannen. Leerlingen van het OSG hebben daarop met een enquête wensen opgehaald op hun school. Rinkes: "Verrassend leuk en de uitkomsten zijn inspirerend en zeker de moeite waard om mee te nemen in de uitwerking van de plannen".

Honden krijgen een aparte plek

Op het zandstrand mogen straks geen honden meer komen. Op een viertal plekken in het gebied komen zwemoevers voor honden. Daarnaast komt er een speciale speelplek voor honden. Door zwemplekken voor mensen en honden van elkaar te scheiden, kan De Heide één van de schoonste zwemplekken in de provincie blijven.

Wel of geen horeca

Er volgt nog een haalbaarheidsonderzoek naar de wenselijkheid van horeca, waarbij niet alleen naar de commerciële kant wordt gekeken maar heel expliciet ook wat wel en niet past bij het gebied en de omgeving. De gemeenteraad besluit later over de uitkomsten en adviezen uit het onderzoek. De werkzaamheden bij De Heide starten na de zomer.