HEERENVEEN - Op 16 december stelde de gemeenteraad van Heerenveen de toekomstvisie voor het centrum van Heerenveen vast. Die visie kwam tot stand dankzij inwoners en ondernemers in een G1000-proces, op initiatief van de gemeenteraad. Tony Christopher is voorzitter van de stuurgroep Monitorgroep, die is ontstaan uit het burgerpanel. Hij typeerde het proces om tot de centrumvisie te komen als volgt: “Bijzonder dat de gemeenteraad de inwoners van de gemeente Heerenveen een kans geeft om hun betrokkenheid te laten zien. Nu gaat de volksvertegenwoordiging aan de slag met de wensen van de inwoners. Een schitterende eerste stap op weg naar een toekomstbestendig en gastvrij centrum van Heerenveen!”

Er is nu een antwoord op de vraag: hoe maken we het centrum van Heerenveen aantrekkelijker en hoe moet het er in de toekomst uitzien? En dat dit antwoord samen met de inwoners tot stand is gekomen, past precies in wat er in het Thematisch raadsakkoord 2018-2020 door de raad is gezegd: ‘Met dit akkoord scheppen wij ruimte voor betrokkenen om zelf bij te dragen aan hun samenleving’.

Diversiteit aan projecten
Fietsroutes, vergroening, ontmoetingsplekken, een nieuwe plek voor de bieb. In de visie zijn deze en nog 43 projecten voor het centrum van Heerenveen te vinden. Bekijk de visie met alle projecten op www.heerenveen.nl/g1000. Wethouder Jelle Zoetendal noemt de projecten: “Zeer divers maar tegelijkertijd heel logisch samenhangend. Ze komen prachtig bij elkaar voor een toekomstbestendig centrum, een groen hart met een eigen identiteit. Een gezellige plek om bij elkaar te komen. We kijken voor 2020 uit naar de eerste stappen in de uitvoering van de projecten.”

Investeringen
Vaststelling door de gemeenteraad betekent dat de projecten in de visie in principe uitgevoerd worden. Er volgt eerst nog wel een besluit over de financiën. In de Perspectiefnota voor 2021-2024, klaar in eerste helft van 2020, bepaalt de gemeenteraad welk deel van het totale gemeentebudget hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Projecten om mee te starten

Het centrum wordt verdeeld in twaalf deelgebieden. In elk gebied komt een gebiedsdeal. Daarin maken gemeente, betrokken ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden samen afspraken hoe ze de plannen gaan uitvoeren. Twee onderdelen worden als eerste opgepakt. Het gaat om het verbreden en versterken van het bestaande centrummanagement en om een (tijdelijke) programma-organisatie om de doelen concreet te maken. In 2020 starten ook al twee projecten: het verbeteren van stegen in het centrum en de verbindingen tussen het centrum en sportstad via de Vlinderbuurt.